Avoimet työpaikat

JOHTAVA KANTTORI  

Etsimme innovatiivisella otteella työskentelevää kirkkomuusikkoa johtavan kanttorin virkaan kanttoritiimimme esimieheksi sekä johtamaan ja kehittämään seurakunnan musiikkitoimintaa yhdessä tiiminsä ja seurakunnan muiden työalojen kanssa. Lähiesimiehenä johtava kanttori vastaa tiiminsä työnjaosta sekä työalansa toiminnan ja talouden suunnittelusta, seurannasta ja toteuttamisesta. Rauman seurakunnassa on neljä kanttorin virkaa.

Etsimme sosiaalista, yhteistyökykyistä ja monipuolista musiikin ammattilaista, jolla on taito huomioida työssään sekä kirkkomusiikin perinne että uudet musiikin tyylilajit. Odotamme, että virkaan valittavalla on kokemusta seurakuntatyöstä sekä halua ja taitoa toimia esimiehenä. Virkaan valittavalla tulee olla johtamiskoulutus suoritettuna tai valmius sellaisen suorittamiseen.  Aikaisempi kokemus esimiestehtävistä luetaan hakijan eduksi.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen, ja hänellä tulee olla Kirkkohallituksen päätöksen 123/2015 mukainen kelpoisuus virkaan. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Hakuaika päättyy perjantaina 14.2.2020 klo 15. Virka täytetään 1.6.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen KirVESTES vaativuusryhmän 602+ mukainen. Virassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  

Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: Rauman seurakunta, kirkkoneuvosto / kanttorin virka, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma.  

Haastattelut musiikkinäytteineen järjestetään torstaina 5.3.2020. Haastatteluun valitut kutsutaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoja antaa johtava kanttori Saara Kukko, 044 769 1305, saara.kukko@evl.fi ja kirkkoherra Henry Liivola, 044 769 1290, henry.liivola@evl.fi.

KESÄTEOLOGEJA

 

Rauman seurakunta hakee 3-4 kesäteologia määräaikaiseen virkaan yleiseen seurakuntatyöhön ajalle 25.5.–9.8.2020 sekä yhtä kesäteologia määräaikaiseen virkaan sairaalasielunhoitoon ajalle 1.6.–2.8.2020.

 

Yleinen seurakuntatyö sisältää niin rippikoulutyötä kuin monipuolista seurakuntatyötäkin (jumalanpalvelukset, hartaudet, onnittelukäynnit yms.). Raumalla on rippikouluille omat, toimivat leirikeskukset. Leirivapaat ja -päivärahat kuuluvat asiaan.

 

Yleisen seurakuntatyön kesäteologeilta odotamme avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja kiinnostusta monipuoliseen seurakuntatyöhän sekä valmiutta rippikoulutyöhön ja leirielämään.

 

Sairaalasielunhoidossa työ painottuu henkilökohtaisiin keskusteluihin ja hartauksien pitämiseen Rauman sairaalapalveluissa sekä vanhusten palveluasumisen yksiköissä. Työkenttä jaetaan päätoimisen sairaalapastorin kanssa, mutta hänen kesälomansa ajan kesäteologi hoitaa sen yksin. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltavat opinnot sairaalasielunhoidossa.

 

Virat ovat määräaikaisia, palkkaus vaativuusryhmän 501 mukaisesti. Tarvittaessa seurakunta voi järjestää kohtuuhintaisen majoituksen kesäksi.
 

Tiedustelut:

Yleinen seurakuntatyö: Rippikoulupastori Valtteri Virta puh. 044 769 1295 tai valtteri.virta@evl.fi

Sairaalasielunhoito: Sairaalapastori Sari Järnfors puh. 044 769 1299 tai sari.jarnfors@evl.fi

 

Hakemukset liitteineen s-postilla 12.2. 2020 mennessä. Yleisen seurakuntatyön osalta: valtteri.virta@evl.fi. Viestin otsikoksi ”kesäteologi”.

Sairaalasielunhoidon osalta: sari.jarnfors@evl.fi. Viestin otsikoksi ”kesäteologi”.

Tul snääki föleihi Rauma seorkuntta! 

Pappi lukee kirjaa