Kodisjoen saarnahuonekunta

Kodisjoen saarnahuonekunta on Suomen ainoa saarnahuonekunta


Kodisjoki oli keskiajan päättyessä Laitilan pitäjän luoteisosassa sijaitseva kymmenestä talosta koostuva kylä. 1700-luvun lopulla Kodisjoen kylän talojen anomuksesta Ruotsin kuningas Kustaa III myönsi luvan kirkon rakentamiseen ja hautausmaan perustamiseen. Seuraavat vuosisadat Kodisjoki kuului saarnahuonekuntana Laitilan seurakuntaan.

Vuodesta 2007 Kodisjoki on ollut kuntaliitoksella osa Rauman kaupunkia ja samalla Rauman seurakuntaa. Rauman seurakunnan ja Kodisjoen saarnahuonekunnan tehtävänjako on vahvistettu yhteistyösopimuksella.

Kodisjoen saarnahuonekunta huolehtii Kodisjoen kirkon kiinteistöistä

Kodisjoen kirkon kiinteistöihin sisältyvät kirkko, pappila ja hautausmaa. Lisäksi saarnahuonekunta huolehtii taidekoti Ylénistä. Saarnahuonekunnan asioita hoitaa ja päätökset tekee kirkkohallintokunta. Kirkkohallintokunta huolehtii myös maan hankintaan liittyvistä asioista. Rauman seurakunta avustaa saarnahuonekuntaa taloudellisesti.

Kodisjoen kirkon kokouksessa ääni- ja puhevaltaisia ovat Kodisjoen kylän alueella asuvat Rauman seurakuntaan kuuluvat äänivaltaiset jäsenet.

 

Kodisjoen haustausmaahan ja tiloihin liittyvät varaukset ja kysymykset


Kodistuvan ja Kodisjoen kirkon varaukset: Rauman seurakunta, puh. 044 769 1226.

Kodisjoen hautausmaa ja muut saarnahuonekunnan hallintoasiat:

Aulis Mattila, hallintokunnan puheenjohtaja puh. 040 077 2436
Tiina Laukkanen, hallintokunnan sihteeri puh. 050 560 5891

Kodisjoen hautavaraukset:

Unto Seikkula, puh. 044 731 7355

Sanomakellojen soitto: Rauman seurakunta puh. 02 8677 5300

Haudankaivaja: Pekka Heikola, puh. 040 072 7647

Hautausmaahoitaja: Tarja Raula, puh. 045 234 5567

Vahtimestari
Rauman seurakunta Kodisjoen saarnahuonekunta
Kiinteistöpalvelut
Kirkkokatu 2
26100 Rauma
Vahtimestari
Rauman seurakunta Kodisjoen saarnahuonekunta
Postiosoite: Kirkkokatu 2
26100 Rauma