Avoimet työpaikat

 

 

Pappi lukee kirjaa

Perheneuvoja

Rauman seurakunnassa on uudelleen haettavana perheneuvojan virka. Rauman perheasiain neuvottelukeskus etsii kahden hengen tiimiin ja seurakunnan työyhteyteen työstä innostuvaa ja monipuolisesta työotteesta kiinnostunutta työntekijää perhe- ja parisuhdetyöhön. Arvostamme terapeuttisen asiakastyön kokemusta, kun viran päätehtävänä on itsenäinen asiakastyö yksilöiden, parien ja perheiden kanssa. Tärkeä osa tehtävää on samalla valmius tiimissä suunnitella ja toteuttaa ennaltaehkäisevää perhekasvatus- ja verkostoyhteistyötä.

Virkaan valittavalla tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kirkon perheneuvojan pätevyys tai sitoutuminen perheneuvojan erityiskoulutuksen suorittamiseen. Virkaan valitulla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Työntekijän tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työnilon, koulutusmyönteisen ja rohkaisevan työyhteisön lisäksi perheneuvoja saa palkan KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukaan.

Hakuaika päättyy 8.11.2019 klo 15.00. Hakemukset osoitetaan Rauman kirkkoneuvostolle ja lähetetään osoitteeseen Rauman seurakunta, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma. Kuoreen tunnus ”Perheneuvoja”.

Haastatteluun kutsutut haastatellaan Raumalla torstaina 14.11. Haastattelua seuraa tarvittaessa soveltuvuustesti Helsingissä 25.11. Viran vastaanottaminen 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa johtava perheneuvoja Hanna Rienoja, p. 044 7691 440.

Siivoustyönohjaaja 

Rauman seurakunta hakee siivoustyönohjaajaa työsuhteeseen, joka on toistaiseksi voimassa oleva. 

Siivoustyönohjaajan päätehtäviä ovat siivoustyön organisointi, puhtaanapito- ja asiakaspalvelutehtävät sekä ylivahtimestarin sijaisena toimiminen. 

Siivoustyönohjaajan lähiesimiehenä toimii ylivahtimestari ja hän työskentelee osana seurakunnan vahtimestari- ja siivoustoimea. 

Siivoustyön ohjaajan tehtävään valitulla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto (siivoustyönohjaajan ammattitutkinto tai laitoshuoltajan ammattitutkinto tai toimitilahuoltajan ammattitutkinto) tai sitoutuminen sen suorittamiseen työn ohessa. Lisäksi tehtävä edellyttää ajokorttia (vähintään B-kortti) sekä hyvät atk-valmiudet. 

Tehtävän palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmän 403 mukaan. Työssä noudatetaan jaksotyöaikaa 116,15 kolmen viikon jaksoissa. 
 
Työsuhde alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Siivoustyönohjaajan tehtävän hakuaika on 8.11.2019 klo 15.00 saakka. Hakemukset osoitetaan kirkkoneuvostolle ja lähetetään osoitteeseen Rauman seurakunta, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma. Kuoreen tunnus ”Siivoustyönohjaaja”. 

Lisätietoja antaa ylivahtimestari Helena Lindahl, puh. 044 769 1323, helena.lindahl@evl.fi.