Avoimet työpaikat

JOHTAVA KANTTORI  

Rauman seurakunta jatkaa johtavan kanttorin viran hakuaikaa 20.3.2020 saakka. Aikaisemman hakuajan puitteissa (14.2.2020) lähetetyt hakemukset ovat mukana haussa.

Etsimme innovatiivisella otteella työskentelevää kirkkomuusikkoa johtavan kanttorin virkaan kanttoritiimimme esimieheksi sekä johtamaan ja kehittämään seurakunnan musiikkitoimintaa yhdessä tiiminsä ja seurakunnan muiden työalojen kanssa. Lähiesimiehenä johtava kanttori vastaa tiiminsä työnjaosta sekä työalansa toiminnan ja talouden suunnittelusta, seurannasta ja toteuttamisesta. Rauman seurakunnassa on neljä kanttorin virkaa.

Etsimme sosiaalista, yhteistyökykyistä ja monipuolista musiikin ammattilaista, jolla on taito huomioida työssään sekä kirkkomusiikin perinne että uudet musiikin tyylilajit. Odotamme, että virkaan valittavalla on kokemusta seurakuntatyöstä sekä halua ja taitoa toimia esimiehenä. Virkaan valittavalla tulee olla johtamiskoulutus suoritettuna tai valmius sellaisen suorittamiseen.  Aikaisempi kokemus esimiestehtävistä luetaan hakijan eduksi.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen, ja hänellä tulee olla Kirkkohallituksen päätöksen 123/2015 mukainen kelpoisuus virkaan. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Hakuaikaa on jatkettu 20.3.2020 klo 15 asti. Aikaisemman hakuajan puitteissa lähetetyt hakemukset ovat mukana haussa. Virka täytetään 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen KirVESTES vaativuusryhmän 602+ mukainen. Virassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  

Hakemukset tulee toimittaa: ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: rauma.seurakunta@evl.fi (tai postitse osoitteeseen: Rauman seurakunta, kirkkoneuvosto / kanttorin virka, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma).  

Haastattelut musiikkinäytteineen järjestetään torstaina 2.4.2020. Haastatteluun valitut kutsutaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoja antaa johtava kanttori Saara Kukko, 044 769 1305, saara.kukko@evl.fi ja kirkkoherra Henry Liivola, 044 769 1290, henry.liivola@evl.fi.

 

KANTTORIN SIJAISUUS
 

Rauman seurakunnassa 1.5.2020 – 31.7.2020. Lähtökohtaisesti sijaisuuteen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Hakutilanteessa huomioidaan myös kirkkomusiikin opiskelijat.

Kanttorin sijaisuuteen valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Hakuaika päättyy 27.3.2020 klo 15. Sijaisuuden palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen KirVESTES vaativuusryhmän 601 mukainen. Epäpätevyysvähennystä käytetään tarvittaessa.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:t osoitteeseen rauma.seurakunta@evl.fi sekä saara.kukko@evl.fi otsikolla ”kanttorin sijaisuus”. Mahdollisesta haastattelusta sovitaan hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja antaa johtava kanttori Saara Kukko, p. 0447691305.
 

KESÄKANTTORI


Rauman seurakunta hakee kesäkanttoria ajalle 10.6.2020 – 26.7.2020.  Osan tästä ajasta kesäkanttori työskentelee kanttorin sijaisena. Tehtäviin kuuluu normaalien kanttorin tehtävien lisäksi rippikouluopetusta. Hakijalla tulee olla rippikouluharjoittelu tehtynä. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:t osoitteeseen rauma.seurakunta@evl.fi sekä saara.kukko@evl.fi 27.3.2020 mennessä otsikolla ”Kesäkanttori”. Mahdollisesta haastattelusta ilmoitetaan hakuajan päätyttyä.

Hakuaika päättyy 27.3.2020 klo 15. Sijaisuuden palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen KirVESTES vaativuusryhmän 601 mukainen. Epäpätevyysvähennystä käytetään tarvittaessa.

Lisätietoja antaa johtava kanttori Saara Kukko, p. 0447691305.
 

Tul snääki föleihi Rauma seorkuntta! 

 

Pappi lukee kirjaa