Avoimet työpaikat

 

REKISTERISIHTEERIN VIRKA

 

Porin aluekeskusrekisterin rekisterisihteeri on Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viranhaltija. Aluekeskusrekisterin toiminta tapahtuu isäntäseurakuntayhtymänä toimivan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallinnoimassa aluekeskusrekisterissä. Virkapaikka on Rauman seurakunnan kirkkoherran viraston yhteydessä sijaitseva aluekeskusrekisterin Rauman toimipiste, johon sijoittuu kolme virkaa.

Rekisterisihteerin viran kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto tai soveltuva ammatillinen tutkinto sekä käytännön kokemus kirkonkirjojenpidosta. Rekisterisihteeriltä edellytetään jäsenrekisterin tuntemusta ja kirkkohallituksen KirDi-tutkintoa.

Aluekeskusrekisterin rekisterisihteerin ottaa virkaan yhteinen kirkkoneuvosto. Aluekeskusrekisterin rekisterisihteerin esimiehenä toimii aluekeskusrekisterin johtaja.

Aluekeskusrekisterin rekisterisihteerin tehtävänä on tehdä Porin aluekeskusrekisterin kirkonkirjojen pitämiseen ja jäsenrekisterin pitämiseen liittyvää työtä, toimia asiantuntijana Porin aluekeskusrekisterin kirkonkirjojen pitämiseen, jäsenrekisterityöhön sekä toimintaan liittyvissä asioissa, osallistua sopijaseurakuntien aluerekisterin toimintaan liittyvään yhteistyöhön, osallistua toimialan kehittämistyöhön ja hoitaa muut Porin aluekeskusrekisterin johtajan määräämät tehtävät.

Virka on otettava vastaan niin pian kuin mahdollista tai sopimuksen mukaan. Virantäytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on oltava KIRKKOLAIN 6:13 §:n mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään. Viran palkkaus on KirVESTES 2020 - 2022  LIITE 1:n mukainen vaativuusryhmän 403 palkkaus.
Porin aluekeskusrekisterin Rauman toimipisteen rekisterisihteerin viran hakuaika on 14.6. – 9.7.2021 klo 15.00. Hakemukset osoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle KirkkoHR-palvelun kautta. Viran haussa otetaan huomioon vain KirkkoHR -järjestelmässä täytetyt sähköiset hakemukset. 

Tässä linkki hakulomakkeeseen KirkkoHR-järjestelmässä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja antaa vs. rekisterinjohtaja Leena Pekola, puhelin 044-7309602

Tul snääki föleihi Rauma seorkuntta!

Pappi lukee kirjaa