Avoimet työpaikat

 

 

Pappi lukee kirjaa

Perheneuvoja

Rauman seurakunnassa on haettavana perheneuvojan virka. Rauman perheasiain neuvottelukeskus etsii kahden hengen tiimiin ja seurakunnan työyhteyteen työstä innostuvaa ja monipuolisesta työotteesta kiinnostunutta työntekijää perhe- ja parisuhdetyöhön. Arvostamme terapeuttisen asiakastyön kokemusta, kun viran päätehtävänä on itsenäinen asiakastyö yksilöiden, parien ja perheiden kanssa. Tärkeä osa tehtävää on samalla valmius tiimissä suunnitella ja toteuttaa ennaltaehkäisevää perhekasvatus- ja verkostoyhteistyötä.

Virkaan valittavalla tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kirkon perheneuvojan pätevyys tai sitoutuminen perheneuvojan erityiskoulutuksen suorittamiseen. Virkaan valitulla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Työntekijän tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työnilon, koulutusmyönteisen ja rohkaisevan työyhteisön lisäksi perheneuvoja saa palkan KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukaan.

Hakuaika päättyy 16.9.2019 klo 15.00. Hakemukset osoitetaan Rauman kirkkoneuvostolle ja lähetetään osoitteeseen Rauman seurakunta, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma. Kuoreen tunnus ”Perheneuvoja”.

Haastatteluun kutsutut haastatellaan Raumalla maanantaina 23.9. Haastattelua seuraa tarvittaessa soveltuvuustesti Helsingissä 30.9. Viran vastaanottaminen 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa johtava perheneuvoja Hanna Rienoja, p. 044 7691 440.

Viestintäsihteeri

Rauman seurakunnan viestinnän tavoitteena on aktiivisen vuorovaikutuksen edistäminen, yhteisön rakentaminen ja kirkon perustehtäviin kuuluvan ilosanoman välittäminen. Viestintä vastaa seurakunnan viestinnän ja viestintäkanavien koordinoinnista ja viestinnän tuesta.

Rauman seurakunta hakee viestintäsihteeriä työsuhteeseen, joka on toistaiseksi voimassa oleva.

Viestintäsihteerin tehtävään etsitään idearikasta, ratkaisukeskeistä, sosiaalista ja yhteistyökykyistä viestinnän ammattilaista.

Viestintäsihteerin päätehtäviä ovat graafisten materiaalien suunnittelu ja tekeminen, sisällöntuotanto seurakunnan kanaviin sekä seurakunnan verkkosivujen ja muiden viestintäkanavien ylläpito. Tehtäviin kuuluu myös valokuvausta, kuvankäsittelyä ja tulee videoiden tekoa. Viestintäsihteeri osallistuu viestintäkoulutuksien järjestämiseen ja toimii seurakuntaorganisaation viestintätukena. Hänen lähiesimiehenään toimii viestintäpäällikkö ja hän työskentelee osana seurakunnan viestintätiimiä.

Viestintäsihteerin tehtävään valitulla tulee olla medianomin (AMK) tai muu tehtävään soveltuva viestintäalan tutkinto. Häneltä edellytetään myös seurakuntatyön tuntemusta ja hyvää kokemusta viestintäalalta.

Tehtävään valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6:13,2). Tehtävän palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmän 502 mukaan.

Työsuhde alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Viestintäsihteerin tehtävän hakuaika on 13.9.2019 klo 15.00 saakka. Hakemukset osoitetaan kirkkoneuvostolle ja lähetetään osoitteeseen Rauman seurakunta, Kirkkokatu 2, 26100 Rauma. Hakemukseen voi liittää myös työnäytteitä/portfolion. Kuoreen tunnus ”Viestintäsihteeri”.

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Kanerva Kuisma, puh. 044 769 1245, kanerva.kuisma@evl.fi.