Kirkkoneuvoston tehtävä on päätösten valmistelu ja täytäntöönpano

Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan seurakunnan koosta riippuen vähintään 5 -11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Rauman kirkkoneuvosto 2017-2018

Kirkkoneuvosto valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2017  toimintakaudeksi 2017–2018.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Henry Liivola. Varapuheenjohtaja on Pentti Vilo.

Kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä:
Pentti Vilo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja (varajäsen Lauri Heino),
Keijo Ahorinta (varajäsen Elias Rantanen),
Leea Hiltunen (varajäsen Iisak Pertola),
Kauko Hurme (varajäsen Matti Pitkänen),
Aarto Jalava (varajäsen Marianne Mäkelä),
Teppo Mannila (varajäsen Anne Kauppi),
Annaliisa Nummi (varajäsen Taina Saarelainen),
Veikko Palviainen (varajäsen Irma Suonpää),
Anneli Peräntie (varajäsen Hanna Selkämö),
Tarja Ujula (varajäsen Tuula Isotupa).

Muut läsnäolijat:
Lasse Sulo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
Reijo Siivonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,
Olavi Saurio, sihteeri,
Eino Korsi, kiinteistöpäällikkö,
Kalevi Känä, vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö,
Kanerva Kuisma, viestintäpäällikkö.