Uutiset

Uutislistaukseen

Kaksi lasta kyykyssä maalamassa jääpalikoita talvihaalareissa Unajan seurakuntakodin pihamaalla.

Koronapandemia näkyy myös Yhteisvastuukeräyksen tuotossa

2.10.2020 14.11 Vuoden 2020 Unajan talvitapahtumassa riitti vilskettä, vaikka lunta ei maassa ollutkaan. Kuva: Jussi Hietikko.

Yhteisvastuukeräys käynnistyi Raumalla helmikuussa perheiden talvitapahtumissa ja lipaskeräyksillä.

Keräyksen tuotoissa näkyy kuitenkin globaalisti vaikuttava koronapandemia. Pandemia vaikutti myös keräystapoihin, sillä isoja kokoontumisia tuli välttää.

-Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen ja se näkyy myös Yhteisvastuukeräyksen tuloksessa, mutta keräystuotto on kuitenkin hieno, kertoo diakoni Kirsi Haaponiemi.

Raumalla Yhteisvastuukeräyksessä kasaan saatiin 9 259,06 euroa. Tämä summa koostuu vuoden 2020 tilitykseen mennessä tulleista keräystuotoista- ja kuluista.

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailmalla

Suomessa vanhemmuutta tuetaan yhteisvastuuvaroilla yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Maailman katastrofialueille avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä.

40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tukimuodot käynnistyvät vuoden 2021 alusta eteenpäin.

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tänä vuonna apu keskittyy erityisesti naisten ja äitien koulutukseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen.

Vuonna 2020 Yhteisvastuukeräys juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Tulevana vuonna 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.