Uutislistaukseen

Teksti: Eniten vanhuudessa yllätti köyhyys ja mustavalkoinen kuva ikääntyneestä naisesta.

Yhteisvastuukeräys 2021: eniten vanhuudessa yllättää köyhyys

2.2.2021 12.13

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa 7.2.2021.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Poika pulkkailee äidin kanssa, paljon lunta.
Vuoden 2019 Talvitapahtumassa päästiin pulkkailemaan.

Yhteisvastuukeräys alkaa 7. helmikuuta avajaisjumalanpalveluksella Pyhän Ristin kirkosta

Raumalla keräys alkaa Pyhän Ristin kirkossa järjestettävällä jumalanpalveluksella sunnuntaina 7. helmikuuta klo 10. Jumalanpalvelukseen voi osallistua livelähetyksen kautta. Jumalanpalveluksen yhteydessä kerätään Yhteisvastuukeräykselle. Jumalanpalvelukseen voi osallistua Rauman seurakunnan YouTube-kanavalla. Sunnuntaina 7.2. Lapin Seurakuntakodilla järjestetään kaksi Yhteisvastuukeräyksen talvitapahtumaa, joiden tuotto tilitetään keräykseen. Tapahtumat alkavat klo 10 ja klo 12 ja molempiin voi osallistua 20 henkilöä ennakkoilmoittautumisen perusteella. Talvitapahtumista tietoa löytyy seurakunnan verkkosivuilta. Talvitapahtumia järjestetään myös Meriristissä 14. helmikuuta ja Unajassa 7. maaliskuuta.

Yhteisvastuukeräyksen perinteistä lipaskeräystä ei voida tänä keväänä järjestää. Lipaskeräys järjestetään myöhemmin vuoden 2021 aikana, jos koronatilanne sen sallii. Onkin tärkeää, että keräykseen osallistutaan muilla tavoilla, esimerkiksi lahjoittamalla MobilePayn kautta tai lahjoittamalla nettilahjoitussivun kautta.

Paikallisia Yhteisvastuukeräyksen keräystuotteita ovat tänä vuonna Raumarin suunnittelemat korut, joita voi ostaa Yhteisvastuutapahtumista sekä diakoniatoimistolta. Myynnissä on myös seurakunnan diakoniatyön tekemiä pitsikorviksia, sekä muita Yhteisvastuu-tuotteita kuten heijastinvaljaat ja kumiankka. Tiedustelut rauman.diakonia@evl.fi.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Raumalla diakoniatyö tukee vanhuksia taloudellisesti

Raumalla yhä useammin vanhukset tukevat taloudellisesti joko vapaaehtoisesti tai painostettuna aikuisten lastensa elämää. Pienistä tuloista luovutetaan osa lapsille ja tingitään esimerkiksi omista lääke- tai ruokakuluista tai asuinkustannuksista. Erityisesti pienituloisten vanhuksien lisääntynyt päihteidenkäyttö vaikuttaa sekä suoraan taloudelliseen tilanteeseen lisääntyneinä kuluina, että välillisesti oman elämän hallinnan heikentymisenä.

-Otamme yhteyttä jokaiseen 88-vuotiaaseen seurakuntalaiseen joko tekemällä kotikäyntejä tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Heille, joita emme muuten tavoita, lähetämme viestin postin välityksellä, jossa rohkaisemme ottamaan yhteyttä diakoniatyöhön esimerkiksi yksinäisyyteen, taloudelliseen hätään tai hengellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa, kertoo johtava diakoniatyöntekijä Jenni Pohjonen.

Raumalla toimitetaan taloudellista apua ruokakassien muodossa erityisesti syrjäkylillä asuvien vanhusten luokse, joilla ei ole mahdollisuutta saapua keskustan ruokajaoista hakemaan elintarvikkeita. Lisäksi vapaaehtoistyössä autetaan yksinäisiä ja ehkäistään ikääntyvien syrjäytymistä. Oman seurakuntamme keräyksen osuudella avustetaan vähävaraisia ikäihmisiä joulun aikaan ruokakaupan lahjakortilla.

Vasemmalla ugandalainen Elizabeth, vasemmalla hänen kolme pientä lapsenlasta.
Elizabeth Kapinga pakeni Kongosta vuonna 2013 ja elää nyt Rwamwanjan pakolaisasutusalueella Ugandassa. Perheeseen kuuluu neljä lasta, vävy ja kymmenen lastenlasta. Elizabeth menetti Kongossa puolisonsa, neljä lastaan ja kolme lapsenlasta.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan.

yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi

#yhteisvastuu2021
#enitenyllättiköyhyys

Oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin

Lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme MobilePay-numeroon 62485 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/rauma.

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 301738.  Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355. 

Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. 60 % keräyksen tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun. 20 % keräystuotosta jakautuu kotimaisille erityiskohteille: puolet Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisen auttamiseen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa, toinen puolikas Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa maksuttomia digitaitojen koulutuksia vähävaraisille ikäihmisille vuodesta 2022 lähtien. 20 % keräystuotosta ohjataan paikallisseurakunnan kautta paikallisiin ikäihmisiä tukeviin toimiin tai diakonia-avustuksiin. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2021 keräyksen esimiehenä piispa Matti Repo.