Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkon kuva ja teksti; esittelyssä Jukka Purhonen

Tutustu kirkkoherraehdokkaisiin! Esittelyssa Jukka Purhonen

18.2.2021 19.41

Tässä juttusarjassa jokainen kuudesta Rauman seurakunnan kirkkoherran viran hakijasta esittäytyy ja vastaa samoihin kysymyksiin. Kolmannessa osassa vuorossa Jukka Purhonen.

Kuka olet?
Olen 56-vuotias ja työskentelen Rauman seurakunnan johtavana kappalaisena. Koulutukseni on teologian maisteri.

Luottamustoimeni: Olen vuosia ollut mukana LC Rauma Ruorin työssä eri tehtävissä vuodesta 2011.

Harrastan sählyä, tennistä ja muuta urheilua vähän vuodenajan mukaan. Harrastuksiani ovat myös  lukeminen ja matkailu. 

Jukka Purhonen

Miksi haet Rauman kirkkoherraksi?

Olen toiminut koko työurani Rauman seurakunnassa, nuoriso- ja rippikoulupappina, aluepappina Kaarolla, Rauman ensimmäisenä oppilaitospappina, kappalaisena ja johtavana kappalaisena. Tämän vaalin alla tuli useita pyyntöjä seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä, että hakisin virkaa. Minä tunnen tehtävän haastavuuden mutta myös Rauman seurakunnan monet mahdollisuudet ja myös omat rajoitteeni mutta päätin asettua käytettäväksi ja tein sen kuitenkin hyvillä mielin.

Miten kuvailisit omaa uskoasi ja sitä, miten se näkyy työssäsi?

Onneksi kirkon työ ei ole kiinni kenenkään uskon suuruudesta tai pienuudesta, vaan Kristuksesta. Minulle on ollut myönteinen yllätys elämän varrella, että vaikka olen nähnyt monenlaista, niin se on vain syventänyt vakaumustani, että emme ole omassa varassamme, vaan suuren Työnantajamme varassa. Haluaisin, että uskoni näkyy esimerkiksi siten, että kultaisen säännön ja rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti pyrin arvostamaan kaikkia ihmisiä. Tärkeää on puolustaa niitä, jotka ovat heikoilla tai huomaamattomia tässä yhteiskunnassamme. Kristuksen ilosanoma kuuluu kaikille. 

Miten kehittäisit tehtäväkenttääsi, jos tulisit valituksi?

On tärkeää, että oikeastaan rannattomasta työmäärästä, mikä ison seurakunnan, lähes 100 työntekijän ja 30 000 seurakuntaisen seurakunnassa on, osaisi valita olennaisimmat tehtävät, joihin keskittyä. Hyvä hallinnon hoitaminen auttaa työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakunnan vapaaehtoisia keskittymään perustehtäviensä hoitamiseen. Hallinnon lisäksi kirkkoherran pitää olla myös seurakuntalaisten kohdattavissa ja edustamassa seurakuntaa. Jos tulen valituksi haluan luoda hyvät suhteet muihin kaupungin toimijoihin, yhteisöihin ja järjestöihin ja kartoittaa ja kehittää yhteistyötä. Tiedän, että ihmisillä on kirkkoa kohtaa odotuksia, jotka jäävät liian helposti havaitsematta.

Seurakuntien jäsenmäärä on jatkuvassa laskussa. Miten tämä jäsenkato voitaisiin mielestäsi saada pysäytettyä?

Seurakunnat ovat laatineet strategioita, niin kuin Rauman seurakuntakin ja kokonaiskirkon strategia ”Ovet auki”. Tärkeintä näissä strategioissa on ehkä se, että nyt on kaikkien pakko tiedostaa, ettemme voi jatkaa samalla tavalla kuin ennen kaikissa asioissa. Hyvä säilyttäen, mutta ihmiset pitää kohdata heidän tasoltaan, ei korkeakirkollisilla liturgioilla, vastata heidän oikeisiin elämän kysymyksiinsä ja kirkolla pitää olla korvat kuulla. Ensin kuulla kysymys ja yhdessä miettiä vastausta kristillisestä uskosta ammentaen. Uusille sukupolville on annettava tilaa luoda heidän näköistään seurakuntaa ja uskon, että he voivat myös löytää myönteisiä yllätyksiä seurakunnasta. 

Mitkä ovat mielestäsi Rauman seurakunnan vahvuuksia?

Raumalla kirkolta odotetaan vielä melko paljon, se on hyvä mutta myös vaativa lähtökohta. Rauman seurakunnalla on hyvä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta. Rauman seurakunnan taloudellinen asema on kaikesta korjausvelasta ja muista haasteista huolimatta kohtuullisen hyvä. Samalla veroäyri vaikka sitä vuoden 2021 alusta nostettiin on Satakunnan seurakuntien alhaisin ja minä tulisin edellyttämään, ettei sitä tullakaan enää nostamaan missään tilanteessa 2020-luvulla, vaan toiminta on mitoitettava resurssien mukaan. 

Miten kirkollisten palveluiden taso voidaan pitää jatkossakin hyvänä taloudellisten paineiden keskellä?

Raumalla on mahdollisuus tarjota jatkossakin kohtuuhintaisia palveluita kunnostetuissa tiloissa. Tiloja on vähemmän, työntekijöitäkin on jossain määrin vähemmän. Kuitenkin taloudellinen pohja on melko vankka ja sen hyvällä hoitamisella ja prioriteettien asettamisella selviydytään. Työalojen välisestä kilpailusta pitää päästä saumattomampaan yhteistyöhön.  Tietotekniikka auttaa virastopalveluissa ja vapaaehtoiset tukevat seurakuntatyötä. Henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen on satsattava, ettei tietotekniikasta tule uusi kirosana, vaan todellinen apuväline. 

Mikä on kantasi samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen?

En näe kysymystä ensisijaisesti tasa-arvokysymyksenä, vaan kysymys on kirkon itseymmärryksestä mm. raamatuntulkinnasta.  Kirkko on tässä asiassa syvästi jakaantunut. Jotkut luulevat, että samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen hyväksyminen ratkaisisi tämän ongelman, minun mielestäni se vain syventäisi tällä hetkellä rajalinjoja. Joten en olisi valmis vihkimään enkä sallimaan näitä vihkimisiä Rauman seurakunnan tiloissa. Kirkolliskokous on hyväksynyt samaa sukupuolta olevien parien puolesta rukoilemisen seurakunnan tiloissa ja sen mukaan mennään. Tähän kysymykseen on kokonaiskirkon löydettävä pelisäännöt, paikallisseurakunnassa edetään kirkon yhteisten pelisääntöjen mukaan. 

Mikä on johtamisfilosofiasi ja millaisia mielestäsi ovat vahvuutesi ihmisten johtamisessa?  

Ensinnä johtajan on keskityttävä tärkeimpiin asioihin ja etsittävä yhdessä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja asiantuntijoiden avulla paras tai vähiten huono ratkaisu. Johtajan on siedettävä epävarmuutta ja sitä että päätettiinpä mitä hyvänsä aina kaikki eivät ole tyytyväisiä. Minusta eräs avainsana kaikissa ihmissuhteissa, myös johtamisessa on luottamus. Eräs asia, mikä ei ole kenellekään helppoa, mutta välttämätöntä johtajalle on negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti. Kaikessa palautteessa tulee säilyä rehellisyys. Vahvuuteni johtamisessa on myös kokemuksen tuoma pahimpien sudenkuoppien välttäminen. Olen ollut lähiesimiehenä sekä nuorisotyönohjaajille, aluepappina ja esimiehenä alueen työntekijöille että papeille. 

Minkä kirjan luit viimeksi?

Tammikuussa luin scifiromaanin Clarke, Arthur C:.Marsin aamunkoitto. Tällä hetkellä luen romaania (Niall Williams: Niin kuin taivaassa) Irlannista, siellä olen käynyt lomalla 2001, kirja palauttaa tunnelmia matkalta, alkaa muistaa, että olenhan tuossakin kaupungissa käynyt.

Tutustu kaikkiin kirkkoherran vaalin ehdokkaisiin ja seuraa paneelikeskustelua

Juttuja julkaistaan 17.-19.2. ja löydät ne kaikki seurakunnan verkkosivujen kirkkoherranvaalisivulta www.raumanseurakunta.fi/kirkkoherranvaali.

Tervetuloa seuraamaan kirkkoherranvaalin ehdokkaiden vaalipaneelia tiistaina 23. helmikuuta klo 18 Rauman seurakunnan Youtube-kanavan kautta tai Radio Ramonassa. Voit lähettää kysymyksiä vaalipaneeliin ennakkoon 20.2. mennessä riitta.granroth@evl.fi.