Uutislistaukseen

Lapin pappilan vanha tiilirakenteinen navetta. Navetta on huonokuntoisen näköinen ja katto repsottaa.

Lapin pappilan kivinavettarakennuksen kunnostus alkaa

25.8.2021 20.37

Lapin pappilan kivinavetta on 1800-luvulla valmistunut kulttuurihistoriallisesti arvokas luonnonkivi- ja hirsirunkoinen vanha navettarakennus. Se sijaitsee maisemallisesti merkittävällä Lapinkylän historiallisella kylätontilla ja on suojeltu. Kivinavetta on viime vuosikymmenien aikana kokenut kovia - navetan sementtitiiliset kattotiilet ovat osittain rikkoutuneet ja sisäpuoliset rakenteet ovat osittain lahonneet. Rakennuksen kaikki ikkunat on peitetty luukuilla, ettei rakennus kokisi ilkivaltaa. Rakennuksen toisella puolella oleva ajosilta on lahonnut kokonaan.

Rauman kirkkoneuvosto päätti, että navettarakennuksen katto kunnostetaan. Navetan katto uusitaan ja sen alusrakenteita vahvistetaan. Korjaus- ja valvontatyö maksavat noin 134 000 euroa.

Korjaustyön toteuttajaksi valittiin Rakennusliike Mattila & Kumpp. Oy ja rakennustyön valvojaksi Arkkitehtitoimisto Elo.

Korjaustyö alkaa lokakuussa ja kestää arviolta puolitoista kuukautta.