Diakonia kulkee rinnallasi

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisen palvelua. Keskeistä työssämme ovat kohtaamiset ja keskustelut eri-ikäisten ihmisten kanssa. Kuljemme rinnalla erilaisissa elämäntilanteissa rohkaisten ja kannustaen - niin ilossa kuin surussa.

Diakoniatyö pyrkii auttamaan niitä, joihin muu apu ei yllä tai se ei ole riittävää. Diakonian apu voi olla hengellistä, sosiaalista tai aineellista. Jos haluat keskustella luottamuksellisesti, ota mihin yhteyttä. Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi.” Matt. 22:37-39

Vastaanotto ja ajanvaraus

Diakoniatyöntekijän voit tavata vastaanotolla diakoniatoimistolla tai Meriristissä sekä kotikäynnillä. Voit varata ajan vastaanotolle soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Kotikäynnit

Diakoniatyöntekijää voi pyytää kotikäynnille, jos kaipaat keskusteluapua tai kuuntelijaa. Varaa aika diakoniatyöntekijältä.

Lähimmäispalvelu

Lähimmäispalveluryhmät toimivat diakoniatyön vapaaehtoisten, lähimmäisinä toimivien työnohjaus- ja koulutusryhmänä. Ryhmät kokoontuvat vuoden aikana muutaman kerran työn tukemisen, koulutuksen ja virkistymisen merkeissä. Lisätietoja antavat diakonit Virve Järvinen ja Minna Rautiainen.

Hiirenkorvalla oleva lehti

Kriminaali- ja päihdetyö

Päihde- ja kriminaalityön tarkoitus on tukea ihmisen halua elää päihteettömästi. Työhön kuuluvat henkilökohtaiset tapaamiset, sielunhoito ja uskon kysymykset, tarvittaessa hoitoonohjaus, kuntoutuksen tukeminen sekä asiakkaan elämäntilanteeseen vaikuttaminen rinnalla kulkien. Päihde- ja kriminaalityön toimesta järjestetään myös leirejä, retkiä ja vankilavierailuja. Yhteyshenkilö diakoni Jenni Pohjonen.

Taloudellinen apu

Diakonian tarjoama taloudellinen tuki on ensisijaisesti neuvontaa ja henkistä tukea taloudellisten huolien painaessa. Varsinainen taloudellinen avustaminen on luonteeltaan tilapäistä ja yleensä kertaluonteista tukea vaikean tilanteen yli pääsemiseksi. Yhdessä työntekijän kanssa etsitään ratkaisuja ja keinoja vaikeassa elämäntilanteessa selviytymiseen.  Yhteiskunnan tukitoimet, kuten toimeentulotuki ja asumistuki ovat lakisääteisiä ja ensisijaisia. Diakonian antama taloudellinen apu on vasta näiden jälkeen tulevaa, tarveharkintaista apua.

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle tullessasi sinun tulee varata mukaasi joko verkkopankkitunnukset tai tiliotteet sekä mahdolliset toimeentulotukipäätökset ynnä muut tulo/menotilanteestasi kertovat asiapaperit.

Apukädet - apua arjen askareisiin

Rauman seurakunnan vapaaehtoisiin apukäsiin voit ottaa yhteyttä jos tarvitset lyhytkestoista apua arjen askareisiin. Apukädet auttavat kertaluonteisissa pienissä kodin töissä kuten lampun vaihdossa, mankeloinnissa, silittämisessä, vaatteiden korjauksessa ja muissa pienissä korjaustöissä.

Ota yhteyttä päivystysnumeroon 044 769 1457 maanantaista torstaihin klo 11 - 13.

 

Diakonian yhteystiedot

Diakoniatyöntekijä
Rauman seurakunta
Kirkkokatu 2
26100 Rauma

Kansainvälinen diakonia, yhteisvastuukeräys, monikulttuurisuustyö ja vanhustyö

Diakoniatyöntekijä
Rauman seurakunta
Kirkkokatu 2
26100 Rauma

Vapaaehtoistyö ja kriminaali- ja päihdetyö

Diakoniatyöntekijä
Rauman seurakunta
Kirkkokatu 2
26100 Rauma

Vanhustyö ja mielenterveystyö

Vt. johtava diakoniatyöntekijä
Rauman seurakunta
Kirkkokatu 2
26100 Rauma
Diakoniatyöntekijä
Lapin kappeliseurakunta Rauman seurakunta
Kirkkokatu 2
26100 Rauma

Lapin alueen diakoniatyö ja Lapin lähimmäispalvelu

Diakoniatyöntekijä
Rauman seurakunta
Kirkkokatu 2
26100 Rauma

Aistivammatyö ja mielenterveystyö