Seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat julkisia

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.

Kokousten julkiset pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkastuksen jälkeen, jotta seurakunnan jäsenet voivat reagoida lainvastaisiin päätöksiin (KL 24:6). Myös kirkkovaltuustoen kokousten esityslistat julkaistaan ennen kokousta.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa sovittuina päivinä virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sovittuina päivinä.

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkistuksen jälkeen.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten ajankohdat vuonna 2021

Kirkkovaltuusto

 • to 14.1.2021 klo 18 Meriristi, sali
 • to 10.6.2021 klo 18 (tilinpäätös) seurakuntatalo, sali
 • + ylimääräinen vaalikokous (kirkkoherranvaali) 15.4.
 • to 9.9.2021 (veroprosentti) Meriristi, liikuntasali
 • to 9.12.2021 (talousarvio) Meriristi, liikuntasali

Kirkkoneuvosto klo 17:

 • ke 3.2.2021 
 • ke 3.3.2021 
 • ke 31.3.2021 (tilinpäätös) 
 • ke 28.4.2021 
 • ke 19.5.2021 klo 16.00 
 • ke 16.6.2021 
 • + ylimääräinen vaalikokous 
 • ke 25.8.2021 alkaa klo 15 
 • ke 29.9.2021 
 • ke 27.10.2021 (talousarvio 1) alkaa klo 15.30 
 • ke 24.11.2021 (talousarvio 2) 
 • ke 15.12.2021 Unajan seurakuntakoti, sali

Lisäksi kirkkovaltuusto/kirkkoneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta.

Valkovuokkoja

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

2021

2020

2019

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

2021

2020

2019