Seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat julkisia

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.

Kokousten julkiset pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkastuksen jälkeen, jotta seurakunnan jäsenet voivat reagoida lainvastaisiin päätöksiin (KL 24:6). Myös kirkkovaltuustoen kokousten esityslistat julkaistaan ennen kokousta.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa sovittuina päivinä virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sovittuina päivinä.

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkistuksen jälkeen.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten ajankohdat vuonna 2023

Kirkkovaltuusto (klo 18)

  • to 7.9.2023 virastotalo, sali 
  • to 7.12.2023 Nuortentalo

Kirkkoneuvosto klo 17:

  • ke 23.8.2023 
  • ke 27.9.2023 
  • ke 25.10.2023 
  • ke 22.11.2023 
  • ke 13.12.2023 

Lisäksi kirkkovaltuusto/kirkkoneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta.

Valkovuokkoja

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

2023

2022

2021

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

2023

2022

2021