Seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat julkisia

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.

Kokousten julkiset pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkastuksen jälkeen, jotta seurakunnan jäsenet voivat reagoida lainvastaisiin päätöksiin (KL 24:6). Myös kirkkovaltuustoen kokousten esityslistat julkaistaan ennen kokousta.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa sovittuina päivinä virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sovittuina päivinä.

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat luettavissa seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkistuksen jälkeen.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten ajankohdat keväällä 2021

Kirkkovaltuusto
to 14.1.2021 klo 18 Meriristi, sali
to 10.6.2021 klo 18 (tilinpäätös) seurakuntatalo, sali
+ ylimääräinen vaalikokous (kirkkoherranvaali)

Kirkkoneuvosto klo 17:
ke 3.2.2021 
ke 3.3.2021 
ke 31.3.2021 (tilinpäätös) 
ke 28.4.2021 
ke 19.5.2021 klo 16.00 
ke 16.6.2021 
+ ylimääräinen vaalikokous 

Lisäksi kirkkovaltuusto/kirkkoneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta.

Valkovuokkoja