Kanalin ylittäviä siltoja Unkarissa

Ystävyyseurakuntatoiminta

Ystävyysseurakuntatoiminta tarkoittaa paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen. Sen avulla edistetään paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä, joten se on olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita. Ystävyysseurakuntatoiminta on osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta ja myös yksi kansainvälisen diakonian muoto.

Rauman seurakunnan ystävyysseurakunta on Rákoskeresztúrin seurakunta Unkarissa. Yhteistyö Budapestissä sijaitsevan Rákoskeresztúrin seurakunnan kanssa alkoi vuonna 1971 Rauman seurakunnan kanttorin Erkki Tallilan tehtyä kuoron kanssa vierailun Unkariin. Virallinen sopimus ystävyysseurakuntasuhteen luomisesta tehtiin Suomessa ja Unkarissa vuonna 1983, mistä lähtien vierailuja on toteutettu säännöllisesti puolin ja toisin.

Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita osallistumaan matkoille, joita teemme Unkarin Rákoskeresztúrin seurakuntaan ja Inkerin kirkon Puskinin seurakuntaan.

Kuoro laulaa parvella, taustalla näkyy urut.
Vierailu ystävyysseurakunnassa Unkarissa