Kirkkoneuvoston tehtävä on päätösten valmistelu ja täytäntöönpano

Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan seurakunnan koosta riippuen vähintään 5 -11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Rauman kirkkoneuvosto 2019-2020

Kirkkoneuvosto valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 10.1.2019  toimintakaudeksi 2019–2020.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Henry Liivola. Varapuheenjohtaja on Pentti Vilo.

Kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä:
Pentti Vilo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja (varajäsen Teija Sirola),
Suvi Routasalo (henkilökohtainen varajäsen Piia Gustafsson)
Otso Huuska (henkilökohtainen varajäsen Iisak Pertola)
Keijo Ahorinta (henkilökohtainen varajäsen Elias Halminen)
Seppo Sattilainen (henkilökohtainen varajäsen Marjo Varjonen)
Tarja Ujula (henkilökohtainen varajäsen Matti Raunio)
Taina Saarelainen (henkilökohtainen varajäsen Timo Sjöman)
Kauko Hurme (henkilökohtainen varajäsen Matti Pitkänen)
Sirpa Viitanen (henkilökohtainen varajäsen Sari Seimelä)
Aarto Jalava (henkilökohtainen varajäsen Mila Kotilainen)

Muut läsnäolijat:
Lasse Sulo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
Reijo Siivonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,
Olavi Saurio, sihteeri,
Eino Korsi, kiinteistöpäällikkö,
Kalevi Känä, vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö,
Kanerva Kuisma, viestintäpäällikkö.