Kirkkoneuvoston tehtävä on päätösten valmistelu ja täytäntöönpano

Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Rauman seurakunnassa varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan 9 luottamushenkilöä. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvosto valitsee toimikuntia. Niiden tehtävänä on toimia toimikunnan asiantuntijaviranhaltijan tukena esitysten tai toiminnan suunnittelun valmisteluvaiheessa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla on toimikunnissa läsnäolo- ja puheoikeus. Rauman seurakunnassa on valittu strategiatoiminta, taloustoimikunta, kiinteistötoimikunta, metsätoimikunta ja hengellisen työn toimikunta.

Rauman kirkkoneuvosto 2023-2024

Kirkkoneuvosto valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 12.1.2023 toimikaudeksi 2023–2024.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Valtteri Virta. Varapuheenjohtaja on Otso Huuska.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Otso Huuska, varajäsen Iida Lampi
 • Pentti Vilo, varajäsen Matti Raunio
 • Teija Sirola, varajäsen Iisak Pertola
 • Sari Seimelä, varajäsen Sirkka Mantere 
 • Sirpa Viitanen, varajäsen Anne Holgeri
 • Outi Yli-Antola, varajäsen Piia Gustafsson
 • Suvi Routasalo, varajäsen Heli Sunila
 • Keijo Ahorinta, varajäsen Tuija Kankkio
 • Timo Sjöman, varajäsen Tuomo Grundström
 • Elias Halminen, varajäsen Kauko Hurme

Muut läsnäolijat:

 • Lasse Sulo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
 • Seppo Sattilainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,
 • Kalevi Känä, sihteeri, vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö,
 • Olavi Saurio, Lapin kappeliseurakunnan kappalainen,
 • Eino Korsi, kiinteistöpäällikkö,
 • Kanerva Kuisma, viestintäpäällikkö.