Kirkkoneuvoston tehtävä on päätösten valmistelu ja täytäntöönpano

Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan seurakunnan koosta riippuen vähintään 5 -11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Rauman kirkkoneuvosto 2023-2024

Kirkkoneuvosto valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa 12.1.2021 toimintakaudeksi 2023–2023.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Valtteri Virta. Varapuheenjohtaja on Otso Huuska.

Kirkkoneuvoston muut jäsenet:

 • Pentti Vilo
 • Teija Sirola
 • Sari Seimelä
 • Sirpa Viitanen
 • Outi Yli-Antola
 • Suvi Routasalo
 • Keijo Ahorinta
 • Timo Sjöman
 • Elias Halminen

Varajäsenet

 • Iida Lampi
 • Matti Raunio
 • Iisak Pertola
 • Sirkka Mantere
 • Anne Holgeri
 • Piia Siren
 • Heli Sunila
 • Tuija Kankkio
 • Tuomo Grundström
 • Kauko Hurme

Muut läsnäolijat:

 • Lasse Sulo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
 • Seppo Sattilainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,
 • Kalevi Känä, sihteeri, vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö,
 • Tuire Kakko, Lapin kappeliseurakunnan vs. kappalainen',
 • Eino Korsi, kiinteistöpäällikkö,
 • Kanerva Kuisma, viestintäpäällikkö.