Kummius

Lapsella tulee olla kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseniä. Heidän lisäkseen kummina voi olla johonkin muuhun evankelis-luterilaisen kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia henkilöitä.

Jos kastettavalle ei tule kahta kummia, pitää vanhempien sopia henkilökohtaisesti kirkkoherran kanssa yhden kummin riittävyydestä.

Kirkosta eronnut ei voi toimia kummina. Kummia ei voi vaihtaa jälkikäteen.

Perustellusta syystä kummi voidaan lisätä jälkikäteen kirkkoherran harkinnan mukaan. Tällöin tarvitaan molempien huoltajien suostumus sekä kummilta vapaamuotoinen suostumus.

 

Tutustu Kummin kaa -sivustoon, joka kerää yhteen kummiusasiaa. Sivustolta löytyy mm. kummipäivän tiedot, tarinoita kummiudesta ja vinkkejä kummiuteen.

Lapsi kummin kanssa