Hautatoimen lomakkeet

Hautatoimen lomakkeet voi täyttää ja tulostaa ja sen jälkeen toimittaa allekirjoitettuina Rauman seurakuntaan, os. Kirkkokatu 2, 26100 Rauma.

Suostumus hautapaikkaan

Omaisella on oikeus tulla haudatuksi lähisukulaisensa hautaan. Tilanteen mukaan suostumus hautaamiseen on pyydettävä hautaan oikeutetuilta henkilöiltä. Suostumus hautapaikkaan -lomake

Uuden hautaoikeuden haltijan nimeäminen

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa tai hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai vainajan perilliset. Jos perillisiä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Uuden hautaoikeuden haltijan nimeäminen -lomake

Omaisen ilmoitus tuhkan hautauksesta hautausmaan ulkopuolelle

Krematorion ylläpitäjä saa luovuttaa tuhkan vain haudattavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Luovutuksensaajan on ennen tuhkan luovuttamista ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan sijoittamaan. Omaisen ilmoitus tuhkan hautauksesta hautausmaan ulkopuolelle -lomake

Karttakuva vainajien tuhkan sirottelualueesta Rauman kaupungin vesialueella.

Hautatoimen hinnastot