Aikuisrippikoulu

Aikuisrippikoulu käydään usein esim. ennen kirkollista vihkimistä tai silloin, kun henkilöä on pyydetty lapsen kummiksi, eikä rippikoulua ole aiemmin käyty.

Aikuisrippikoulun aluksi tulee ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastoon, puh. 02 8377 5300. Kirkkoherranvirastosta saa aikuisrippikouluista vastaavan papin yhteystiedot.

Usein aikuisrippikouluun liittyy myös aikuiskaste ja kirkkoon liittyminen. Näihin liittyvät lomakkeet täytetään kirkkoherranvirastossa. Kun rippikouluun liittyy aikuiskaste, kirkkoherranvirastossa tarvitaan myös kummien nimet ja henkilötunnukset.

Aikuisrippikoulun sisällöstä sovitaan vastaavan papin kanssa.

 

 

 

Ehtoollisviiniä ja leipää