ehtoollinen

Aikuisrippikoulu

Aikuisrippikoulu käydään usein esim. ennen kirkollista vihkimistä tai silloin, kun henkilöä on pyydetty lapsen kummiksi, eikä rippikoulua ole aiemmin käyty.

Aikuisrippikoulun aluksi tulee ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastoon, puh. 044 769 1216. Kirkkoherranvirastosta saa aikuisrippikouluista vastaavan papin yhteystiedot.

Usein aikuisrippikouluun liittyy myös aikuiskaste ja kirkkoon liittyminen. Näihin liittyvät lomakkeet täytetään kirkkoherranvirastossa. Kun rippikouluun liittyy aikuiskaste, kirkkoherranvirastossa tarvitaan myös kummien nimet ja henkilötunnukset.

Aikuisrippikoulun sisällöstä sovitaan vastaavan papin kanssa.

Aikuiskaste

Evankelisluterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä ihmisiä, vaikka lapsikaste onkin yleisin.

Alle 12-vuotiaan kaste

Kun alle 12-vuotias halutaan kastaa kirkon jäseneksi, ainakin toisen hänen vanhemmistaan tai huoltajistaan tulee olla kirkon jäsen.

12-14-vuotiaan lapsen kastaminen

Kun 12-14-vuotias lapsi kastetaan, kasteeseen tarvitaan lapsen oma kirjallinen suostumus.

Jo 15 vuotta täyttäneen kaste

Jos 15 vuotta täyttänyt, aiemmin kastamaton henkilö haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan. Nuoren ja aikuisen kasteeseen on kirkollisten toimitusten kirjassa oma kaavansa. Ennen kastetta aikuiselle järjestetään rippikouluopetusta.

Kaste rippikoulun yhteydessä

Jos nuori ei kuulu kirkkoon, hän voi siitä huolimatta osallistua rippikouluun. Jos nuori haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Kirkkokatu 2 C
26100  Rauma

Kirkkoherranvirasto palvelee arkisin klo 9-14. Muutokset aukioloajassa mahdollisia esim. aattopäivinä. Kirkkoherranvirastosta voit varata ajan siunaukseen, vihkimiseen ja kasteeseen.