Virkatodistuksen / sukuselvityksen tilaaminen

Sukuselvitystä tarvitaan esim. perunkirjoituksessa ja vainajan pankkiasioiden hoidossa.

Sukuselvityksen tilauksen yhteydessä tarvitaan vainajan koko nimi ja henkilötunnus. Jos henkilö ei ole kuollut Rauman seurakunnan jäsenenä, tarvitaan myös muuttopäivä Raumalle tai pois Raumalta. Lisäksi tarvitaan tilaajan yhteystiedot.

Sukuselvitys voidaan pyytää elossa olevasta henkilöstä esim. perinnöstä luopumista varten. Myös tällöin tarvitaan henkilön koko nimi ja henkilötunnus.

Sukuselvityksessä näkyy myös päähenkilön puoliso ja lapset sekä näiden nykyiset seurakunnat.

Henkilöstä voidaan tehdä myös virkatodistus esim. ns. elää-todistus perunkirjoitukseen. Elää-todistus pyydetään siitä seurakunnasta, missä henkilö on kirjoilla. Todistusta varten tarvitaan henkilön koko nimi ja henkilötunnus.

Sukuselvityksen hinta on 9 € tai 30 € riippuen siitä, mitä lähteitä käytetään tietojen keräämiseen. Lisäksi peritään 5,50 € laskun toimituskuluja.

Sukuselvityksen voi tilata Rauman kirkkoherranvirastosta, puh. 02 8377 5300 tai sähköpostitse.

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

 

Kirkonkirjat