Avioliiton esteiden tutkinta

Kirkkoherranvirasto on toistaiseksi kiinni eli avioliiton esteiden tutkinta ei tällä hetkellä onnistu kirkkoherranvirastossa. Esteiden tutkinnan voi tehdä netissä osoitteessa www.esteidentutkinta.fi.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis hoitaa esteidentutkinta ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta tai pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Esteiden tutkinta on suoritettava viimeistään viikkoa ennen vihkimistä. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja. Tutkinta on voimassa neljä kuukautta.

Esteiden tutkinta myös netistä

Esteiden tutkinta onnistuu ilman ajanvarausta kirkkoherranvirastossa. Kihlapari voi tulla yhdessä kirkkoherranvirastoon, jolloin molemmilla on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.

Avioliiton esteet voi tutkia myös netissä pankkitunnuksilla. Tällöin kirkkoherranvirastosta otetaan vielä yhteyttä pariin ja tiedustellaan mm. vihkipaikkaa ja -aikaa, kuulutusten lukemisesta ja nimien julkaisemisesta seurakuntatiedoissa.

Jos kihlapari toivoo kirkollista vihkimistä, on huomioitava, että avioliiton esteiden tutkinta kannattaa tällöin tehdä ev.lut.kirkon tarjoaman palvelun kautta, sillä silloin kotiseurakunnassaan vihittävien esteettömyystodistus siirtyy kirkkoherranvirastoon palvelun kautta. Muualla verkossa (mm. maistraatti) tehty avioliiton esteiden tutkinta ei siirry kirkkoherranvirastoon automaattisesti.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Hääpari kävelee kirkon käytävää