Läheisen kuoltua

Hautajaisten järjestelyissä palvelemme toistaiseksi puhelimitse (puh. 02 8377 5300) arkisin klo 9-14 tai sähköpostitse rauma.seurakunta@evl.fi. Kirkkoherranvirasto on avoinna asiakkaille tiistaisin klo 9-14.
Hautajaisjärjestelyissä kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä hautaustoimistoon, josta otetaan meihin yhteyttä.

Koronan aiheuttamien turvavälien vuoksi siunaustilaisuuden maksimiosallistujamäärä on Monnassa 30 ja Kordelinin kappelissa 16 henkilöä (Pyhän Ristin kirkossa 80, Lapin kirkossa 52 ja Kodisjoen kirkossa 47 henkilöä). Myös muistotilaisuuspaikkojen maksimihenkilömääriä on rajoitettu, joten ne kannattaa tarkistaa tapauskohtaisesti kirkkoherranvirastosta.
 

Sukuselvitystilaukset otetaan vastaan vain puhelimitse ja sähköpostitse (yhteystiedot yllä). Sukuselvitykset toimitetaan toistaiseksi vain postitse

Kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Luopumisen hetkellä voimme jättää läheisen elämää suurempiin käsiin.

Kristillinen usko antaa hautajaisiin ja kuoleman kohtaamisen surun ja ikävän rinnalle myös toivon näkökulman. Kiitollisuus kaikesta menneestä voi täyttää sydämen. Vaikka hautajaiset ja niiden järjestely vievät voimia, se on myös osa sitä surutyötä, jonka avulla omaiset löytävät voimaa jatkaa elämää eteenpäin.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Poisnukkuneen läheisen voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun. Jeesuksen sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Hautajaisten valmistelu

Vainajan hautaan siunaaminen tulee toimittaa kolmen viikon kuluessa kuolemasta. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Siunauksesta sovitaan hautaustoimistossa tai seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Siunausvarausta tehdessä tarvitaan hautauskuluista vastaavan henkilön ja vainajan henkilötunnus.

Siunaukset toimitetaan torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 9.30, 10.45, 12.00, 13.15 ja 14.30 siunauskappelissa tai kirkossa.

Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin tai omaiset pappiin sopiaksensa siunauskeskustelusta, jossa keskustellaan vainajasta sekä siunaus- ja muistotilaisuudesta. Musiikista voi sopia kanttorin kanssa.

Kirkkoon kuulumattoman vainajan hautaan siunaamisen edellytyksistä tulee keskustella papin kanssa. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.

Hautaustoimisto huolehtii vainajan arkkuun laittamisesta ja siirtämisestä.

Sanomakellot

Sanomakellot kertovat seurakunnan jäsenen kuolemasta. Pyhän Ristin kirkon kelloja soitetaan arkisin klo 10 alkaen. Sanomakellojen soittamisesta sovitaan kirkkoherranviraston tai hautaustoimiston kanssa. Myös Lapin ja Kodisjoen kirkoissa voidaan soittaa sanomakelloja sopimuksen mukaan.

Hautauslupa

Lääkäri antaa hautausluvan, jonka hautaustoimisto tai sairaala toimittaa seurakuntaan. Jos vainaja on toiselta paikkakunnalta, hautauslupa annetaan mukaan siirrettäessä vainaja Raumalle ja se pitää toimittaa kirkkoherranvirastoon.

Siunaustilaisuus

Siunauksen toimittaa vuorossa oleva pappi.

Siunauskappelit ja kirkot

Kuolinkiitos kirkossa ja nimi seurakuntatiedoissa

Kuolinkiitos tarkoittaa kuolleen seurakuntalaisen ja hänen läheistensä muistamista esirukouksessa. Esirukous luetaan siunauksen jälkeisenä sunnuntaina klo 10 jumalanpalveluksessa.

Siunatun seurakuntalaisen nimi julkaistaan omaisten luvalla siunausta seuraavalla viikolla paikallisessa sanomalehdessä ja seurakunnan nettisivuilla.

Hautauskulut

Siunaustilaisuus seurakunnan kappelissa tai kirkossa on maksuton seurakuntaan kuuluneelle vainajalle.

Seurakuntaan kuulumattoman vainajan siunauksesta peritään kappelin vuokra.

Uurna- ja arkkuhautapaikka sekä haudan kaivaminen ja peittäminen ovat maksullisia kaikille muille paitsi henkilölle, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus.

Vähävaraisen vainajan hautauskuluihin voi hakea avustusta Rauman kaupungin sosiaalitoimelta.

Hautatoimen hinnasto

Pyhäinpäivä

Kirkkovuoden aikana kuolleen seurakuntalaisen nimi luetaan pyhäinpäivänä Pyhän Ristin kirkossa, jos nimi on luettu kuolinkiitoksissa siunaamisen jälkeen. Kuolleiden nimiä luetaan pyhäinpäivänä myös Lapin ja Kodisjoen kirkoissa. Seurakunta järjestää pyhäinpäivän aikaan myös muita hiljentymismahdollisuuksia.

Läheisen kuoltua -esite

Arkku Monnan kappelissa