Läheisen kuoltua

Hautajaisten järjestelyissä palvelemme puhelimitse (puh. 044 769 1216) tai henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa. Aukioloajat ovat tämän sivun alalaidassa. Hautajaisjärjestelyissä kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä hautaustoimistoon, josta otetaan meihin yhteyttä.

Sukuselvitykset tilataan aluekeskusrekisteristä numerosta 044 730 9605.

Kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Luopumisen hetkellä voimme jättää läheisen elämää suurempiin käsiin.

Kristillinen usko antaa hautajaisiin ja kuoleman kohtaamisen surun ja ikävän rinnalle myös toivon näkökulman. Kiitollisuus kaikesta menneestä voi täyttää sydämen. Vaikka hautajaiset ja niiden järjestely vievät voimia, se on myös osa sitä surutyötä, jonka avulla omaiset löytävät voimaa jatkaa elämää eteenpäin.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Poisnukkuneen läheisen voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun. Jeesuksen sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Hautajaisten valmistelu

Vainajan hautaan siunaaminen tulee toimittaa kolmen viikon kuluessa kuolemasta. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Siunauksesta sovitaan hautaustoimistossa tai seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Siunausvarausta tehdessä tarvitaan hautauskuluista vastaavan henkilön ja vainajan henkilötunnus.

Siunaukset toimitetaan torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 9.30, 10.45, 12.00, 13.15 ja 14.30 siunauskappelissa tai kirkossa.

Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin tai omaiset pappiin sopiakseen siunauskeskustelusta, jossa keskustellaan vainajasta sekä siunaus- ja muistotilaisuudesta. Musiikista voi sopia kanttorin kanssa. Tutustu Siunausmusiikkia-sivuun. Voit kuunnella Rauman seurakunnan kanttoreiden esittämänä erilaisia siunaustilaisuuteen sopivia kappaleita.

Kirkkoon kuulumattoman vainajan hautaan siunaamisen edellytyksistä tulee keskustella papin kanssa. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.

Hautaustoimisto huolehtii vainajan arkkuun laittamisesta ja siirtämisestä.

Sanomakellot

Sanomakellot kertovat seurakunnan jäsenen kuolemasta. Pyhän Ristin kirkon kelloja soitetaan arkisin klo 10 alkaen. Sanomakellojen soittamisesta sovitaan kirkkoherranviraston tai hautaustoimiston kanssa. Myös Lapin ja Kodisjoen kirkoissa voidaan soittaa sanomakelloja sopimuksen mukaan.

Hautauslupa

Lääkäri antaa hautausluvan, jonka hautaustoimisto tai sairaala toimittaa seurakuntaan. Jos vainaja on toiselta paikkakunnalta, hautauslupa annetaan mukaan siirrettäessä vainaja Raumalle ja se pitää toimittaa kirkkoherranvirastoon.

Siunaustilaisuus

Siunauksen toimittaa vuorossa oleva pappi.

Siunauskappelit ja kirkot

Muistotilaisuuspaikat

Katso muistotilaisuuspaikkojen vuokrahinnat hinnastostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kuolinkiitos kirkossa ja nimi seurakuntatiedoissa

Kuolinkiitos tarkoittaa kuolleen seurakuntalaisen ja hänen läheistensä muistamista esirukouksessa. Esirukous luetaan siunauksen jälkeisenä sunnuntaina klo 10 jumalanpalveluksessa.

Siunatun seurakuntalaisen nimi julkaistaan omaisten luvalla siunausta seuraavalla viikolla paikallisessa sanomalehdessä ja seurakunnan nettisivuilla.

Hautauskulut

Siunaustilaisuus seurakunnan kappelissa tai kirkossa on maksuton seurakuntaan kuuluneelle vainajalle.

Seurakuntaan kuulumattoman vainajan siunauksesta peritään kappelin vuokra.

Uurna- ja arkkuhautapaikka sekä haudan kaivaminen ja peittäminen ovat maksullisia kaikille muille paitsi henkilölle, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus.

Vähävaraisen vainajan hautauskuluihin voi hakea avustusta Rauman kaupungin sosiaalitoimelta.

Hautatoimen hinnasto

Pyhäinpäivä

Kirkkovuoden aikana siunatun seurakuntalaisen nimi luetaan pyhäinpäivänä Pyhän Ristin kirkossa, jos nimi on luettu kuolinkiitoksissa siunaamisen jälkeen. Siunattujen nimiä luetaan pyhäinpäivänä myös Lapin ja Kodisjoen kirkoissa. Seurakunta järjestää pyhäinpäivän aikaan myös muita hiljentymismahdollisuuksia.

Läheisen kuoltua -esiteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hautatoimen lomakkeet

 

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö