pieni maapallo, jonka edessä eri kansallisuuksia edustavia hahmoja

Nimikkolähetit ja lähetystyön kohteet

YouTube-video

Nimikkolähetit

Teressa ja Janne Juhaninmäki

Tansania, Suomen Lähetysseura 2024

Teressa on yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimintaterapeutti.

 • toimii Suomen Lähetysseuran Afrikan työn aluejohtajana.
 • vastaa kumppaniyhteistyön kokonaisuudesta, seuraa ja johtaa työn toteutumista.
 • henkilöstö-, talous ja prosessijohtaminen.

Janne on koulutukseltaan kulttuurituottaja.

 • toimii asiantuntijana alueellisessa hankehallinnossa. 
 • kummityön koordinaattori, aluetiedottaja ja hankekoordinaattori

Rauman seurakunta tukee hankkeita, joita Janne koordinoi:

 • viemme evankeliumia saarille
 • tuemme kirkon nuorisotyötä

Juhaninmäkien nimikkokirjeet:

Anna Maija ja Matti Kaipainen

Kreikka, Kylväjä, 2021

Anna Maija on laboratorion hoitaja ja Matti on insinööri ja pappi.

Kaipaiset ovat olleet lähetystyössä Keski-Aasiassa Kylväjän kautta 1990-1992. Kaipaiset asettuivat Kreikkaan vuoden 2020 lopulla ja aloittivat kielikoulun. Kesäkuussa 2021 he muuttivat Neos Milotopoksen kylään, aloittamaan uutta työtä Keski-Aasiasta saapuneiden pakolaisten parissa. Tammikuussa 2024 he muuttivat Lesboksen saarelle, Theremsin kylään. Heidän tehtävänään on pakolaisten tukeminen Kreikkaan kotoutumisessa, rinnalla kulkeminen ja auttaminen mahdollisuuksien mukaan.

Kaipaisten nimikkokirjeet

Lue Kaipaisten työstä: Pakolaisten turvana Kreikan saaristossa

Kuuntele Kaipaisten haastattelu:

Lähetysvartti 14.4.2024: Kylväjän lähetit pakolaisten tukena Lesboksen saarella - Kylväjä Pod | Podcast on Spotify

Kia ja Markus Syrjätie

Ihmisiä ja taustalla kukkivia kirsikkapuita

Japani, SEKL

Markus on teologian maisteri, pastori. Kia on filosofian maisteri (FM, yleinen historia) ja sosionomi-diakoni (AMK).

Syrjäteiden työkausi alkoi kahden vuoden kielikoululla Kobessa joulukuussa 2020. Kielikoulu päättyi syksyllä 2023 ja keväällä 2024 heidät asetettiin tehtävään Hat-Koben kirkon yhteistyölähetteinä. He tekevät seurakuntatyötä, vastuulla on mm. pyhäkoulutyö ja Suomi-toiminta. 

Perheeseen kuuluvat lapset Noomi, Lyydia ja Sofia.   

Vuosiraportti 2022

Syrjäteiden kirjeet:

Seuraa Syrjäteiden YouTube-kanavaa!

Lue Syrjäteiden työstä: Kielikoulu johdattelee lähetystyön pariin Japanissa

Elina Mikkola

Hongkong, Suomen Lähetysseura

Elina on hankehallinnon asiantuntija. "Vastuullani on 15 hanketta Honkongissa, Taiwanilla ja Manner-Kiinassa. Työtä tehdään yhdessä paikallisten kanssa. Keskiössä ovat lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi, HIV- ja päihdetyö sekä kirkollinen työ sen jatkumisen tukeminen mm. diakoniatyön ja koulutuksen avulla."

Elina on siirtymässä elokuun puolen välin jälkeen Jerusalemiin, osaksi Lähi-idän tiimiä. Hänen vastuulleen tulee alueen hankkeet, mm. Israelissa ja Palestiinassa sekä Pakistanissa ja Omanissa. Työssä Israelissa ja Palestiinassa painottuu rauhanrakennus. 

Elinan kirjeet:

Raportti 2022

Lue Mikkolan työstä: Mahdollistamassa avun ja tuen perille pääsyä Kiinassa ja Taiwanilla

Parastoo Poortaheri                                                   

Medialähetys Sanansaattajat

Rauman seurakunta tukee kristillisen satelliitti-televisio SAT-7 Parsin lastenohjelmia ja juontaja Parastoo Poortaheria.

Lastenohjelmat ovat persiankielisiä, joita seurataan Iranissa, Afganistanissa, Tadžikistanissa ja Euroopassa. Ohjelmat tehdään Kyproksella, niitä voi seurata myös Suomessa.

Lue Poortaherin työstä: Tukea Lähi-Idän lapsille ja nuorille

Helene ja Joona Toivanen 

Kakkois-Aasia/Myanmar SLEY

Helene ja Joona Toivanen tekevät työtään Bangkokista käsin.

Helene on  kotoisin Viron Rakveresta, Joona Kristiinankaupungista. Molemmat valmistuivat Tarton yliopistosta teologian maistereiksi vuonna 2013, Lähetyskurssin käytyään he työskentelivät vuodet 2016-2019 Virossa. Syksyllä 2019 Toivaset lähtivät Myanmariin, ja heistä tuli sekä Suomen että Viron kirkon lähettejä. 

Vuoden 2021 keväällä Myanmarissa tapahtui vallankaappaus, jonka seurauksena koulutustyö luterilaisen teologian instituutissa kävi mahdottomaksi. Toivaset siirtyivät asumaan Thaimaahan, jossa työ tapahtui alkuksi Myanmarista paenneiden parissa sekä osin Thaimaan luterilaisen kirkon pappiskoulutuksessa.

Myanmar on yhä Toivsten ensisijainen työalue, mutta poliittinen tilanne estää edelleen siellä asumisen. Sleyn tavoitteena on yhteistyön laajentaminen yhden pienen luterilaisen kirkon sijasta koskemaan koko Myanmarin luterilaista kirkkojen federaatiota, johon kuuluu neljä LML:n jäsenkirkkoa. Myanmarin ohella tavoitteena on pitää yhteyksiä ja toteuttaa koulutusyhteistyötä Indonesiassa, Intian manipurin alueella.

Toivasten kuulumisia voit seurata facebookissa sivulla Toivaset Missio 

Helenen ja Joonan uutiskirjeet: 

Lue Toivasten työstä: Lähetystyötä sisällissodan keskellä

Lähetystyön kohteet

Kambodza, vahvistamme luterilaisen kirkon toimintaa

Suomen Lähetysseura 2024

Kambodzan luterilainen kirkko tekee aktiivista, tavoittavaa työtä vähävaraisten perheiden parissa. Se tukee lapsia ja nuoria opiskelussa ja elinkeinon hankkimisessa sekä perheiden hyvinvointia perhetyön ja ruokaturvan avulla.

Tuemme Kabodzan luterilaisen kirkon:

 • työntekijöiden teologista koulutusta stipendein
 • koulutussuunnitelman laadintaa
 • tavoittavaa työtä ja uusien seurakuntien perustamista
 • vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten koulunkäyntiä
 • luomisen teologian kehittymistä

Syystervehdys 2023

Kenian työalue

SLEY, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Kenian työalueella työskentelevät Marja "Maikki" Ochieng ja Virpi Otieno. 

 • Opetus- ja julistustyö:
  • Matongon teologisessa seminaarissa koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja Kenian evankelis-luterilaisen kirkon palvelukseen.
  • Lähetystyöntekijät opettavat seminaarissa ja vierailevat seurakunnissa tukeakseen paikallisia työntekijöitä.  
 • Diakoninen työ:
  • Keniassa on paljon orpoja, joiden parissa jatketaan työtä kummilapsihankkeen muodossa. 
  • Kehitysvammaisuus on Keniassa edelleen tabu, heidän hoitonsa ja koulutuksensa on lapsen kengissä. Kisumun kehitysvammakoulussa lapset ja nuoret oppivat peruselämäntaitoja ja saavat osaavaa opetusta ja hoitoa. Moni kehitysvammainen on hyvin taitava käsistään. Tavoitteena on työllistyminen koulun jälkeen.
  • Credo-työ auttaa nuoria tyttöjä pääsemään kouluun ympärileikkauksen ja lapsiavioliiton sijaan. Ohjelmaan mahtuu 45 tyttöä, mutta ohjelmalla pyritään aina valistamaan koko yhteisöä ja saamaan kyläpäällikköjen tuki, jotta kulttuuri voisi muuttua. 
 • Työ alueilla, joilla on hyvin vähän kristittyjä, mm. Samburu-heimon parissa.  

Maikki Ochiengin kirjeet (kummilapsityö): 

Virpi Otienon kirjeet

Lue Kenian työalueesta: ”Toivoa paremmasta elämästä” – Rauman seurakunta tukee heikoimmassa asemassa olevia Keniassa

Kiinan raamattutyö

Suomen Pipliaseura

Kiinassa on virallisesti 55 vähemmistökieltä mandariinikiinan lisäksi. Useimmat vähemmistökielen puhujat eivät ymmärrä riittävästi kiinan kieltä, jotta voisivat lukea mandariininkielistä Raamattua. Kiinan arvioidusta 1,4 miljardista asukkaasta noin 8,4 prosenttia eli 117 miljoonaa kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Käännöshankkeita toteutetaan viranomaisten luvalla, mutta niistä tiedottamiseen liittyy rajoituksia.

Käännöstyön painopiste on mm. Yunnanin maakunnassa, jossa alueen 800 000 kristitystä 85 % kuuluu johonkin vähemmistöryhmään. Käynnissä olevilla hankkeilla voidaan tavoittaa jopa miljoonia ihmisiä maakunnissa.

Seurakuntien tuki kohdistetaan Kiinan kristillisen neuvoston edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen avulla julkaisujen hinta voidaan pitää kohtuullisena. 

Rauman seurakunnan tuki kohdistuu: 

 • Raamatunkäännöstyö Kiinan vähemmistökielille. Vuonna 2020 valmistui kaksi evankeliumia yhdellä vähemmistökielellä sekä ääniraamattu kahdella kielellä. 
 • Raamattujulkaisujen tuottaminen
 • Koulutus

Sopimusraportti 2023

Lue Kiinan raamattutyöstä: Sinun avullasi Raamattuja Kiinan vähemmistökielille 

Tansania, Vahvistamme ilmastokestävyyttä                           

Suomen Lähetysseura

Ilmaston lämpenemisestä johtuva kuivuus ja äärimmäiset sääolosuhteet vievät perheiltä mahdollisuuksia toimeentuloon, ravintoon ja puhtaaseen veteen.

Tansanian evankelisluterilaisella kirkolla on 8,5 miljoonaa jäsentä ja institutionaalinen rakenne keskustoimistosta hiippakuntiin ja edelleen paikallisseurakuntiin. Hankkeen "Vahvistamme ilmastokestävyyttä Tansaniassa" ajatuksen on käyttää tätä institutionaalista rakennetta ja rakentaa sen sisälle ilmastorahoitustyökalu, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää ilmastorahoituksen kanavana pienviljelijöille Tansanian laajalla maaseudulla.

Kansainvälisen maatalousrahastan (IFAD) 2021 raportin mukaan vain alle 2 % kansainvälisestä ilmastorahoituksesta saavuttaa pienviljelijät, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten ja joiden ruokaturvaan se vaikuttaa suoraan.

Suomen Lähetysseura Tansaniassa

Tansania, aluejohtajan kirje 2023

Lue ilmastotyöstä Tansaniassa: Tansanian Kishapun metsityshanke taistelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan 

Venezuela, Lapset kohti parempaa elämää

Suomen Lähetysseura

Hankkeessa tuetaan Venezuelan evankelis-luterilaisen kirkon, Valencian seurakunnan syrjäytymisvaarassa olevien lasten turvallista kasvua.

 • Esikoulu, Casa de la Amistad

 • poikien turvakoti Casa Hogar

Kummiohjelman tuki on lapsille ja nuorille elintärkeä Venezuelan vaikean tilanteen vuoksi. Ilman sitä he eivät pääsisi kouluun eikä heidän ruoan saantinsa olisi turvattu

Poikien turvakodin ja esikoulun kuulumisia voit lukea kummikirjeestä

Sopimusraportti syksy 2022

Lue poikakodin ja esikoulun tukemisesta: Toivon pilkahduksia ja juhlan aiheita Venezuelassa