Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Mahdollistamassa avun ja tuen perille pääsyä Kiinassa ja Taiwanilla

Lähetysseuraa ja nimikkolähettiämme tukemalla Rauman seurakunta tuo apua ja tukea mm. syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, vammaisille lapsille, päihdekuntoutujille, hiv- ja aids -potilaille ja teologian opiskelijoille.

Nainen etualalla ja taustalla suurkaupunki.

Rauman seurakunnan lähetystyön nimikkolähetti Elina Mikkola toimii Lähetysseuran alueellisena hankehallinnon asiantuntijana Kiinan alueella. Hänen vastuullaan on varmistaa, että paikalliset yhteistyökumppanit käyttävät lahjoitetut varat siihen, mihin on sovittu. Mikkola työskentelee Hongkongista käsin, mutta työalue levittäytyy myös Manner-Kiinaan ja Taiwaniin.

-Mahdollistamme alueella monenlaista edistystä ja tukea, teologisesta koulutuksesta haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja lapsiperheisiin, kertoo Mikkola.

Taiwanilla on nyt myös kaksi lähetettyä työntekijää. Heistä erityisesti Minna Rikkinen toimii LCT:n kanssa kirkon johtamisen ja organisaation kehittämisen parissa. Hänen puolisonsa Ari Hukari toimii Taiwanilla johtamisen ja teologisen koulutuksen asiantuntijana, mutta hänen vastuunsa Lähetysseurassa ovat Taiwanin lisäksi globaalit.

Yhteistyöllä tukea laajalle kohderyhmälle

Suomen Lähetysseura Linkki avautuu uudessa välilehdessäon toiminut Kiinassa vuodesta 1902 lähtien. Taloudellisesta kehityksestä huolimatta Kiinan maaseutu on edelleen köyhää ja maan sisäinen elintasokuilu on syventynyt. Lähetysseura tukee diakoniatyötä erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien ja vähävaraisten lasten, vammaisten ja sairaiden parissa. Kiinan kirkko kasvaa nopeasti ja kärsii työvoimapulasta. Lähetysseura kehittää seminaarien ja raamattukoulujen valmiuksia, sekä tukee vähävaraisia opiskelijoita. Näin teologinen koulutus palvelee koko yhteisöä ja seurakuntia. Lähetysseuran paikallisia kumppaneita ovat Kiinan kristillinen neuvosto Linkki avautuu uudessa välilehdessä(China Christian Council) ja kristittyjen perustama kansalaisjärjestö Amity FoundationLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kristillisen neuvoston kautta Lähetysseura tukee diakoniatyön kehittämistä muun muassa kouluttamalla vapaaehtoisia hiv- ja aids-työhön. Vuonna 2021 Shaanxin maakunnassa raportoitiin lähes 20 000 hiv-aids-potilasta. Tietämättömyys aidsin ennalta-ehkäisemisestä ja tartunnoista on keskeisin syy syrjintään aidsin kanssa eläviä kohtaan. Vuoden 2022 aikana n. 13 000 ihmistä sai tietoa aidsista ja yli 3 000 ihmistä meni aids-testiin.

Kuvat: Elina Mikkola

Amity Foundation on Kiinan vaikuttavimpia sosiaali- ja diakoniatyön pioneereja, jonka kanssa Lähetysseura tekee yhteistyötä erityisesti lasten parissa. Lähetysseura tukee kuurojen lasten inklusiivisen ja erityisopetuksen vahvistamisen hanketta Zhejiangin ja Sichuanin alueella. Valtavirran ihmisillä ei ole tietoa erityislapsista, eivätkä he ymmärrä erityisopetuksen merkitystä. Inklusiivisen opetuksen ilmapiiri tavallisissa kouluissa on heikko ja ammatillinen tuki vähäistä. Kuuden vuoden aikana yhteistyössä toimivien erityiskoulujen määrä lisääntyi kahdesta seitsemään. Lähes 2 000 lasta hyötyi inklusiivisesta opetuksesta viime vuonna.

Hunanissa tuetaan haavoittuvien ja vähäosaisten perheiden lapsia, sekä ”taakse jätettyjä” lapsia Amity Foundationin kanssa. Taakse jätetyiksi lapsiksi kutsutaan heitä, joiden vanhemmat ovat muuttaneet kaupunkiin työn perässä, ja lapset ovat jääneet köyhälle maaseudulle isovanhempien tai muiden sukulaisten hoidettavaksi. Vuonna 2022 yhteensä 218 lasta ja nuorta sai Hunanissa tukea hyvinvointiin.

Yhteistyössä Amity Foundationin kanssa perustettiin myös perheväkivallan vastainen turvakoti Xinqiaoon sekä auttava puhelin vuonna 2022.

Hongkongissa toimiva akateeminen instituutti, Institute of Sino-Christian Studies,Linkki avautuu uudessa välilehdessä edistää uskontojenvälisen dialogin luomista ja akateemista teologista tutkimusta Manner-Kiinan yliopistoissa. Se tarjoaa Kiinan yliopistoille teologisia luentokokonaisuuksia ja kehittää kiinankielistä kristillistä teologiaa julkaisutoiminnan kautta. Tänä vuonna julkaistaan professori Leopold Leebin teos Parallel Lives: Cultural Pioneers in China and Japan.

Taloudellista tukea Taiwanissa

Lähetysseura aloitti päihdekuntoutustyön Taiwanissa vuonna 1993. Nykyisin tuetaan Armon majataloa (House of Grace), joka tekee miesten päihdekuntoutustyötä useassa eri toimipisteessä eteläisellä Taiwanilla. Vuoden 2022 aikana 67 poikaa ja miestä sai päihdekuntoutusta Armon majatalossa.

Hsinchun luterilainen seminaari Linkki avautuu uudessa välilehdessä(China Lutheran Seminary) tarjoaa kiinankielisiä teologisia perus- ja maisteritason opintoja. Sillä on myös ruohonjuuritason seurakuntatyön koulutusohjelma, johon kuuluu olennaisesti seurakuntien ulkopuolella olevien vähäosaisten saavuttaminen. Seminaari vahvistaa luterilaista teologiaa julkaisemalla teologian perusteoksia. Lähetysseura tukee taloudellisesti Hsinchun luterilaisen seminaarin toimintaa. Seminaarissa opiskeli viime vuonna yhteensä 800 opiskelijaa.

Taiwanin luterilainen kirkkoLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Lutheran Church of Taiwan, LCT) on pieni vähemmistökirkko, joka kipuilee taloudellisen itsekannattavuuden, työntekijäpulan ja nuorten osallistumattomuuden kanssa. Suuri osa kirkon jäsenistä on naisia, mutta heidän merkitystään ei tunnusteta. Lähetysseura kehittää kirkon kanssa yhdessä organisaatiota, hallintoa ja johtamista.

Kuvat: Elina Mikkola

Vuosi 2023 tuo mukanaan muutoksia

Lähetysseura on aloittanut ympäristöystävällistä maataloutta edistävän työn Manner-Kiinassa. Työssä siirrytään juuri suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen. Hongkongin toimistolla odotetaan innolla millaisia muutoksia yksipuolisen tupakan viljelyn sijasta aloitettavat uudet viljelykasvit ja -menetelmät viljelijöille tuovat. Lähestysseura yhdessä Amity Foundationin kanssa kouluttaa kyläläisiä Hunanissa luomuviljelyssä. Samalla ehkäistään kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä sekä maaperän köyhtymistä ja vesivarojen kulutusta vettä säästävillä kastelujärjestelmillä.

Ympäristötyön lisäksi Lähetysseura alkaa kartoittaa rauhantyön mahdollisuuksia alueella, sillä myös Hongkongissa Kiinan määräysvalta on ratkaisevasti lisääntynyt viime vuosina.

-Arkielämä täällä on rauhallista, mutta Manner-Kiinan ja Taiwanin välit ovat medioissa esillä päivittäin, kertoo Mikkola.

Erityisesti Taiwanin tilanne on esillä medioissa päivittäin. Lähetysseuralle länsimaisena toimijana ei välttämättä ole tilaa kehittää ruohonjuuritason rauhantyötä alueella, mutta tilannetta kartoitetaan siitä huolimatta, koska se kuitenkin vaikuttaa ihmisten ja seurakuntien elämässä.

Tapaa Elina Mikkola Raumalla

Tervetuloa juttelemaan omakustanteiselle kahvihetkelle Elinan kanssa elämästä Hongkongissa ja kirkon kansainvälisen työn vaikuttavuudesta keskiviikkona 9.8. Kontion Kaffekamariin (Kuninkaankatu 9) klo 13.

Elinan kanssa jutellaan keskiviikkona 9.8. myös livelähetyksen äärellä seurakunnan FacebookissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä klo 14.15.

Tue nimikkolähettimme Elina Mikkolan työtä

Käytä alla olevia tilitietoja tukiessasi nimikkolähettiä:

  • Saaja: Rauman seurakunta, Lähetysrengas
  • Saajan tilinumero: Nordea FI80 1128 3000 3099 54
  • Viitenumero: 8167

8.8.2023 15.21