Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

”Toivoa paremmasta elämästä” – Rauman seurakunta tukee heikoimmassa asemassa olevia Keniassa

Rauman seurakunta tukee SleynLinkki avautuu uudessa välilehdessä lähetystyötä Kenian työalueella. Sley on mukana Credo-työssä, Kisumun kehitysvammakoulun toiminnan tukemisessa ja koulutustyössä. Aiemmin Sleyn hankkeita ovat olleet myös vaikeasti tavoitettavien heimojen tavoittaminen ja orpotyö, mutta nyt niiden tuki on vähenemässä Sleyn keskittäessä työtään sinne, missä kristittyjen määrä on pienempi.

Kenian maaseutua ja lapsia

Kenia on Itä-Afrikassa sijaitseva 56 miljoonan asukkaan valtio. Kenia on päiväntasaajalla ja sen luonto on monimuotoinen. Kenian talous on kasvanut kovaa vauhtia, mutta siitä huolimatta maaseudulla valtaosa ihmisistä elää kylissä, joissa ei ole sähköä tai juoksevaa vettä. Keniassa vaihtelee kuiva kausi ja sadekausi. Ilmastonmuutoksen lisäämät sään ääri-ilmiöt näkyvät myös Keniassa.

Tukea silpomista ja lapsiavioliittoja paenneille tytöille

Naisen sukuelinten silpominen (Female genital mutilation eli FGM) on Suomen GynekologiyhdistyksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja Suomen KätilöliitonLinkki avautuu uudessa välilehdessä suosittelema termi tyttöjen ympärileikkaukselle. Kenia on yksi kolmestakymmenestä maasta, joissa silpomista edelleen tapahtuu – siitä huolimatta, että se on ollut Keniassa laitonta vuodesta 2001.

Kenialaisen maasai-heimon tyttöjen sukuelinten silpominen on jäänne vuosisatoja vanhasta aikuistumistraditiosta, jossa tytöt viettivät viikkoja eristyksissä suvun naisten ja isoäitien kanssa. Naiset siirsivät monipuolisesti maasaiperinnettä ja -historiaa aikuistumisen kynnyksellä oleville tytöille. Näiden viikkojen aikana puhuttiin muun muassa naisen, vaimon ja äidin roolista maasaiyhteisössä ja perheessä, lasten kasvatuksesta ja hoidosta sekä terveydenhoidosta. Yhtenä tämän tradition osana oli tyttöjen sukuelinten silpominen. Nykypäivänä traditiosta on jäljellä vain leikkaus.

Maasaikulttuurissa on tavallista, että tyttöjen sukuelimet silvotaan aikuistumisen merkiksi 8–14-vuoden iässä. Leikkauksen jälkeen tyttö naitetaan yleensä huomattavasti vanhemmalle miehelle toiseksi tai kolmanneksi vaimoksi. Mahdollisesti aloitettu koulunkäynti päättyy tytön osalta tähän. Korvaukseksi mies maksaa tytön isälle lehmiä, vuohia ja/tai käteistä rahaa. Monet maasai-isät eivät näe tyttöjen koulutusta tärkeänä, vaan näkevät tytöt ennemmin taloudellisen vaurauden tuojina morsiusmaksun muodossa ja kouluttaen mieluummin näillä rahoilla poikansa.

Credo-työ auttaa nuoria tyttöjä pääsemään kouluun sukupuolielinten silpomisen ja lapsiavioliiton sijaan. Ohjelmaan mahtuu 45 tyttöä, mutta sillä pyritään aina valistamaan koko yhteisöä ja saamaan kyläpäällikköjen tuki, jotta kulttuuri voisi muuttua. Diakonissamme auttaa turvaa etsivät tytöt käymään koulua sisäoppilaitoksessa. Näistä kouluista ei suku tai kukaan muukaan voi hakea tyttöjä pois.

Sairaanhoitaja YAMK Miriam Karjalaisen viime syksynä valmistuneen lopputyön aiheena oli selvittää miten Sleyn käynnistämä Credo-työ voimaannuttaa tyttöjä ja ehkäisee tyttöjen silpomista Keniassa. Lopputyötä varten tehdyissä haastatteluissa painottuivat koulutuksen ja terveydenhuollon tärkeys sekä se, että tytöt olivat saaneet kasvaa omista asioistaan päättäviksi naisiksi. Tytöt kertoivat siitä, että kristinuskon opetukset motivoivat heitä antamaan anteeksi perheilleen, joiden luota he olivat joutuneet pakenemaan.

-Tytöt saivat Credosta hengellistä tukea ja toivoa paremmasta elämästä. He löysivät hengellisen yhteisön, vertaistukea ja eräänlaisen ”Credo-perheen”, johon tunsivat kuuluvansa, kun omaan perheeseen yhteydet olivat saattaneet katketa kokonaan, Miriam toteaa. 

Miriam Karjalainen: Empowering Girls through Credo Program : Preventing Female Genital Mutilation in Kenya - Theseus

Maasai-heimolaisia

Kisumussa tuetaan kehitysvammaiskoulun toimintaa

Kehitysvammaisuus on Keniassa edelleen tabu, heidän hoitonsa ja koulutuksensa on lapsen kengissä. Kisumun kehitysvammakoulussa lapset ja nuoret oppivat peruselämäntaitoja ja saavat osaavaa opetusta ja hoitoa. Koulussa on rekisteröityneenä noin 100 lasta. Tavoitteena on työllistyminen koulun jälkeen. Koulu tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön, jossa kasvaa ja kehittyä. He saavat terveellistä ruokaa ja myös hengellisen kasvupohjan elämälleen.

Jokaiselle lapselle on tehty omat henkilökohtaiset tavoitteensa päivärytmiin. Toiset opettelevat pitämään itsestään huolta, peseytymään ja pukemaan. Toiset opettelevat kevyitä sisä- ja ulkotöitä. Osa lapsista opettelee käsitöitä ja tekevät puu- tai lankatöitä. Jotkut opettelevat numeroita ja laskemista. Monet lapsista käyvät koulua vuosia, jopa vuosikymmeniä.

-Thomas on entinen koulun oppilas. Hän kykenee pitämään huolta itsestään ja tekemään monenlaista pientä puuhaa koulussa. Thomasilla ei ole muuta kotia, ja hän on kouluvuosien jälkeen jäänyt pysyvästi koululle asumaan. Hän auttaa koululla vieden puita keittiöön ja hoidellen puutarhaa, kertoo nyt jo muihin hommiin siirtynyt lähetystyöntekijä Satu Arkkila.

Koulu on taloudellisesti tiukoilla. Tulot riittävät välttämättömään, mutta rakennukset rapistuvat, kun isompiin remontteihin ei ole varaa.

Pappeja ja diakonissoja Matongon seminaarista

Matongon teologisessa seminaarissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Neema Lutheran College Matongo) koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja Kenian evankelis-luterilaisen kirkon sekä useamman muun afrikkalaisen maan luterilaisten kirkkojen palvelukseen.

Seminaarissa kaikki koulutus tapahtuu englanniksi ja tutkintoja voi suorittaa teologian kandidaatin tutkintoon asti. Seminaarissa opetus on tunnustuksellista ja se valmistaa opiskelijoita suoraan kirkollisiin tehtäviin. Niinpä jumalanpalvelus- ja hartauselämä kytkeytyy kiinteästi osaksi jokaisen opiskelijan elämää kampuksella. Seminaarin tavoitteena on kehittyä itsenäiseksi tiedekunnaksi, joka pystyisi antamaan koulutusta teologian maisterin tutkintoon asti.

Sleyn lähetti Virpi Otieno opettaa seminaarissa ja lisäksi vierailevia luennoitsijoita lähetetään seminaariin opettamaan.

Orpolapsityö auttaa kaikkein köyhimpiä

Lähetystyöntekijä Marja Ochieng toimii Sleyllä paikallisena yhteyshenkilönä mm. orpolapsityön piirissä. Orpotyötä on tehty erityisesti Länsi-Keniassa. Orpolapsityön piirissä on noin 250 orpolasta, joilla on suomalainen kummi. Matongon orpokodin toiminta on nyt loppunut, mutta Orpo-ohjelmassa mukana olevien lasten tukemista jatketaan edelleen.

Orpotyö auttaa suoraan kaikkein köyhimpiä. Lapsia ja nuoria avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Avustus kattaa lapsen koulutuksen, ruuan ja terveydenhoidon. Apu on kokonaisvaltaista ja siihen kuuluu vahvasti myös hengellinen ulottuvuus.

Lähetystyötä Samburu-heimon parissa

Samburut ovat yksi Kenian yli neljästäkymmenestä heimosta. He ovat läheistä sukua maasaiheimolle ja esimerkiksi 95 % heidän käyttämästään kielestä on yhteistä. Samburuheimon alue sijaitsee Pohjois-Keniassa. Heimon jäsenet asuvat pääosin itsetehdyissä majoissa. Heidän tapoihinsa kuuluu muun muassa moniavioisuus.

Samburualueen työ on haasteellista. Naisten lukutaidottomuuden taso on heikkoa. Lapset osallistuvat eläinten hoitoon ahkerasti ja koulunkäynti jää taka-alalle. Miehet osallistuvat seurakuntaelämään heikosti. Sley tukee Samburu-alueen nuoria Matongon teologisessa seminaarissa sekä pastori- että diakonissalinjoilla. Orpo- ja Credo -ohjelmat jatkuvat Samburussa.

Lähetysasiantuntija vierailee Raumalla

Marja Ochieng vierailee Raumalla tiistaina 9.5.2023. Samana päivänä Marjan ja Kenian työalueen kuulumisia voi kuulla:

  • Franciscus-talolla klo 12–14,
  • Livehaastattelussa seurakunnan Facebookissa klo 14 ja
  • Lapin lähetysillassa Lapin seurakuntakodissa klo 18.
Marja Ochieng
Marja Ochieng
Lähetysasiantuntija
Sley

Tue Sleyn lähetystyötä Keniassa

Käytä alla olevia tilitietoja tukiessasi Kenian työaluetta:

  • Saaja: Rauman seurakunta, Lähetysrengas
  • Saajan tilinumero: Nordea FI80 1128 3000 3099 54
  • Viitenumero: 6004

3.5.2023 09.27