Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Rauman seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on ylijäämäinen. Toimintavuosi 2021 oli koronarajoituksesta huolimatta aktiivinen.

Toimintavuosi 2021 oli koronapandemian jatkumisen vuoksi sekä toiminnan että talouden kannalta erilainen kuin suunnitelmissa.

Kuva seurakunnan tilinpäätlksen kanssesta, jossa näkyy erilaisia kuvia. Kuvissa ihmisiä, kirkon sisätila, h...

Kokoavan toiminnan rajoitukset toivat rahallista säästöä ja synnyttivät kokeiluja

 

 

 

Rauman seurakunnan taloudellinen tulos on vuonna 2021 poikkeuksellisen paljon parempi kuin alun perin talousarvioon arvioitiin. Syksyllä 2020 koronapandemian luomassa epävarmuudessa laadittu talousarvio oli 103 000 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ylittyivät kuitenkin 210 000 euroa. Kun toimintakulut jäivät 490 000 euroa alle arvion ja verotulot ylittyivät 380 000 euroa, varsinaisen toiminnan ylijäämä oli 1 180 000 euroa.

 

Koronarajoitukset vaikuttivat seurakunnan kokoavaan toimintaan myös viime vuonna. Vuoden 2021 aikana tiloja jouduttiin sulkemaan koronaepidemian vuoksi useamman kerran. Kaikki suuremmat tapahtumat sekä valtaosa säännöllisestä kokoavasta viikkotoiminnasta ja leiritoimintaa jouduttiin perumaan. Henkilöstökuluja säästyi erityisesti tilapäisen ja kausityön henkilöstön suhteen, kun suunniteltua toimintaa ei pystytty järjestämään. Palvelujen ostoihin ja tarvikehankintoja varatuista määrärahoista säästyi 200 000 euroa, kun toimintaa oli suunniteltua vähemmän. Henkilöstökuluja säästyi 295 000 euroa.

 

Siitä huolimatta, että perinteinen kokoava toiminta oli valtaosin tauolla, toiminta on ollut aktiivista esimerkiksi pienryhmissä, etätoimintana ja sosiaalisessa mediassa. Yksilökohtaamisten merkitys on ollut suuri.

 

-Toimintavuoden olosuhteet synnyttivät sellaista uutta ja rohkeaa kokeilukulttuuria seurakunnan työssä, jota seurakunnan strategia itsessään edellyttää, kertoo kirkkoherra Valtteri Virta.

 

Kesäkaudella rippikoulut keräsivät nuoria yhteen. Raumalla asuvasta rippikouluikäluokasta peräti 95 prosenttia osallistui seurakunnan järjestämiin rippikouluihin.

 

- Poikkeuksellisen korkea osallistumisprosentti kertoo paitsi nuorten halusta kokoontua yhteen, myös laadukkaasti ja sitoutuneesti hoidetusta rippikoulutyön kokonaisuudesta, Virta arvioi.

 

Sijoitusten hankinta-arvo kasvoi ja suuret investoinnit jatkuivat

- Erityisen ilahduttavaa seurakunnan taloudessa on ollut, että synkkien ennusteiden sijaan taloudellinen kehitys on ollut odotettuakin suotuisampaa maailmanlaajuisten elvytystoimien johdosta, kertoo seurakunnan talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä.

- Tämä on vaikuttanut sekä seurakunnan verotulokertymään että sijoitusten hyvään kehitykseen. Tosin alkuvuonna 2022 sijoitusten arvon kehitykseen on tullut huomattavaa epävarmuutta, mutta työllisyyskehitys on jatkunut vielä hyvänä, Känä kertoo.

Seurakunnan rahoitus- ja sijoitustoiminta tuottivat 1,2 miljoonaa euroa kirjanpidollista tuottoa, kun sijoitussalkun rakennetta muutettiin ja salkun sisällä tehdyt myynnit ja ostot nostivat salkun hankinta-arvoa, joka tulee kirjata tulokseen. Sijoitussalkun hankinta-arvo kasvoi noin 10 miljoonasta eurosta 11,2 miljoonaan euroon. Sijoitussalkun hoito on osa seurakunnan vastuullista varojen hoitoa. Seurakunnan rahoitusvarojen hyvä tilanne antaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan strategiaa pitkäjänteisesti. Hyvä taloudellinen tilanne antoi myös mahdollisuuden toteuttaa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti käyttöomaisuuden suunnitelman mukaisten poistojen nopeuttaminen taannehtivasti, mikä tarkoitti noin 1,1 miljoonan euron kertapoistojen tekemisen vuodelle 2021.

 

Rauman seurakunnalla on meneillään suurten remonttien vuodet. Vuoden 2021 investointimenot olivat 3,88 miljoonaa euroa. Suurin investointikulu oli vuonna 2020 alkanut seurakunnan virastotalon saneeraus, josta kuluneen vuoden kulut olivat 3,73 miljoonaa euroa. Hanke jatkuu vielä vuonna 2022 ja sen kokonaiskustannusarvio kaikkine kuluineen on 7,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 aloitettiin Meriristin monitoimikeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Monnan hautausmaan uurna-alueiden rakentaminen oli 105 000 euron hanke. Lähialueiden krematorioiden uusimisprojektit näkyivät Raumalla työn lisääntymisenä: tuhkausmaksutuottoja kertyi 246 000 euroa arvioitua enemmän. Rauman seurakunta hoiti vuonna 2021 omaan kapasiteettinsa nähden huomattavia määriä sekä Porin että Turun seurakuntayhtymien tuhkauksista kyseisten seurakuntien laitoksissa tehtyjen uusimistöiden vuoksi.

 

Seurakunnan jäsenmäärä kehittyi vuonna 2021 ennusteiden mukaisesti. Jäsenmäärä laski 563 jäsenellä, yhteensä 1,95 prosenttia. Jäsenmäärän kehitykseen Raumalla vaikuttavat eniten syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde, sekä paikkakunnalta muutto. Ilahduttavaa jäsenmäärän kehityksessä oli se, että seurakuntaan liittyi vuoden 2021 aikana enemmän jäseniä kuin kertaakaan edellisten kymmenen vuoden aikana. Seurakunnasta eronneiden määrä putosi ensi kertaa monen vuoden jälkeen myös selkeästi alle neljänsadan jäsenen.

 

-Tämä kertoo siitä, että seurakunta pystyi kohtaamaan ja palvelemaan raumalaisia hyvin myös poikkeuksellisten pandemiaolosuhteiden aikana, kertoo kirkkoherra Valtteri Virta.

30.3.2022 20.00