Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Rauman seurakunta mukaan ilmastokumppanuuteen – ”Meillä on tärkeä tehtävä varjella luomakuntaa ja se edellyttää tekoja ja toimia”

Rauman seurakunta ja Rauman kaupunki ovat keskiviikkona 6.4. allekirjoittaneet ilmastositoumuksen.

Paperi ja narsissi pöydällä

Ilmastositoumuksen myötä Rauman seurakunta vähentää hiilidioksidipäästöjä ja torjuu ilmastonmuutosta. Seurakunta liittyy sitoumuksellaan myös mukaan tukemaan Rauman kaupungin ja Satakunnan ilmastotavoitteita.

 

Ilmastositoumuksen allekirjoittivat Rauman seurakunnan kirkkoherra Valtteri Virta ja kaupunginjohtaja Esko Poikela.

–Seurakunnan on tärkeää jatkaa ja syventää toimiaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmastositoumuksen tavoitteiden myötä sitoudumme huomioimaan ilmastoasiat entistä paremmin ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, kertoo kirkkoherra Valtteri Virta.

–Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa. Tämä vastuu ei saa ilmetä vain puheissa ja sanoissa vaan luomakunnan varjelu edellyttää selkeitä tekoja ja toimia, Virta kertoo.

Rauman kaupunkikehityksen yritysasiantuntija Heikki M. Nurmi kertoo, että Rauman kaupunki on mukana Hinku – hiilineutraalit kunnat -verkostossa.

–Mukana on monia raumalaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Seurakunta on miettinyt, mitkä ovat seurakunnan kannalta tärkeitä asioita. Ilmastositoumuksen myötä seurakunta saa myöhemmin oikeuden käyttää Hinku-tunnusta, Nurmi kertoo.

–Ilmastokumppanuus on linjassa kirkon ilmastostrategian kanssa ja tukee Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteen saavuttamista, kertoo Rauman seurakunnan kiinteistöpäällikkö Eino Korsi.

Rauman seurakunnan ilmastotavoitteet:

Näiden keinojen avulla huomioimme ilmastoasiat ja vähennämme kasvihuonepäästöjä:

  • Pyrimme kiinteistöissä ja hautausmailla hyvään jätteiden lajitteluun ja jätteen määrän vähentämiseen.
  • Hyödynnämme energiatehokasta tekniikkaa kiinteistönpidossa mm. valaistuksessa.
  • Hyödynnämme jatkossa mahdollisuuksien mukaan sähkökäyttöisiä koneita polttomoottorikäyttöisten sijaan.

 

Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto päätti ilmastokumppanuuteen sitoutumisesta kokouksessaan 2. maaliskuuta 2022.

Lisätietoa: Mikä on ilmastokumppanuus?

Rauman ilmastokumppanuudessa yritykset ja yhteisöt ottavat osaa ilmastotalkoisiin eli vähentävät yhteistyössä sijaintikuntansa kanssa kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Ilmastokumppanuus on yksi Rauman Hinku- eli hiilineutraali kunta -toimenpiteistä ja se on suunnattu erityisesti mikro- ja pk-yrityksille.

Kunnan ilmastokumppaniksi lähtenyt yritys tai muu organisaatio laatii oman suunnitelmansa päästöjen vähentämiseksi. Yritys tai organisaatio allekirjoittaa ilmastositoumuksen sen kunnan kanssa, jonka alueella sillä on toimintaa. Ilmastositoumukseen kirjataan yrityksen tai organisaation ja kunnan keskeiset ilmastotavoitteet päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastotavoitteet ja -teot voivat koskea esimerkiksi energiansäästöä, energiatehokkuutta, jätehuoltoa tai logistiikkaa. Ilmastositoumuksen merkiksi yritys tai organisaatio saa Hinku-kunniakirjan ja oikeuden käyttää Hinku-tunnusta viestinnässään.

Lähde: Rauman kaupungin verkkosivut: Ilmastokumppanuus.

Ilmastokumppanuus - Rauma.fi

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa mukana olivat (kuvassa vasemmalta oikealle) Rauman kaupunkikehityksen yritysasiantuntija Heikki M. Nurmi, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela, Rauman seurakunnan kirkkoherra Valtteri Virta ja seurakunnan kiinteistöpäällikkö Eino Korsi.

7.4.2022 14.00