Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Rauman seurakunnan veroprosentin alentamista 0,05 prosenttiyksiköllä

Rauman kirkkoneuvosto päätti 24. elokuuta kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Rauman seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,35. Rauman seurakunnan kirkollisveroprosentti on tällä hetkellä 1,40 prosenttiyksikköä, joten veroprosentti laskisi 0,05 prosenttiyksiköllä.

Pyhän Ristin kirkko ja puita

Veroprosentin laskuesityksen taustalla on valtiovarainministeriön laskelma soteuudistuksen yhteydessä tehtävän verouudistuksen vaikutuksesta kirkollisveroprosenttiin.

Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kirkkohallitus on todennut, että verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Kirkkohallitus onkin kehottanut seurakuntatalouksia tarkastelemaan kirkollisveroprosenttiaan.

Rauman seurakunnan osalta valtiovarainministeriö arvioi, että verotettava tulo kasvaa soten johdosta 4,8 % eli veroprosentiksi muunnettuna 0,064 %-yksikköä. Valtiovarainministeriö edellyttää ja kirkkohallitus suosittaa, että Rauman seurakunta alentaa veroprosenttiaan sotesta johtuen 0,05 %-yksikköä.

Kun arvioidaan normaali verotulon kehitys (-1,5 %) ja soten vaikutus (+4,8 %) voidaan arvioida verotettavan tulon kasvavan 3,3 %. Kun huomioidaan veroprosentin alentaminen 0,05 %-yksiköllä, on kertyvä verotulo 0,4 % pienempi kuin vuonna 2022.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Rauman seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,35. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista kokouksessaan 8. syyskuuta.

24.8.2022 18.49