Uutislistaukseen

Rauman seurakunnan veroprosentti laskee vuoden 2023 alusta

Rauman kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 8.9.2022 Rauman seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,35. Rauman seurakunnan kirkollisveroprosentti on tällä hetkellä 1,40 prosenttiyksikköä, joten veroprosentti laski 0,05 prosenttiyksiköllä.

 

Veroprosentin laskemisen taustalla on valtiovarainministeriön laskelma soteuudistuksen yhteydessä tehtävän verouudistuksen vaikutuksesta kirkollisveroprosenttiin.

8.9.2022 19.53