Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisvastuulla 2023 sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja

Yhteisvastuun 2023 kotimainen kumppani Aseman Lapset ry laajentaa yhteisvastuuvaroin työtään nuorten vakavien konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti levitetään koulukiusaamiseen puuttuvaa K-0 (kiusaaminen nolla) -työtä sekä katusovittelua yhä useammalle paikkakunnalle Suomessa.

Nuoria torilla

K-0-osaajan voi saada avuksi vakavissa, pitkään jatkuneissa koulukiusaamistapauksissa, joissa koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen voivat loppua. Ulkopuolinen ja puolueeton K-0-toimija tekee työtään oppilaiden ja huoltajien lisäksi laajan ammattilaisverkoston kanssa.

Aseman Lapset ry:n kehittämässä katusovittelussa konfliktin alaikäiset osapuolet kohtaavat turvallisessa tapaamisessa, jossa läsnä on aina myös huoltaja. Katusovittelija on kasvatusalan ammattilainen. Sovittelulla tuetaan lapsen tai nuoren kasvua ja tervettä kehitystä tarjoamalla tekijälle mahdollisuus kohdata uhrinsa, vaikuttaa itseään koskevan asian käsittelyyn sekä ottaa teostaan aidosti vastuu.

Vuoden 2015 jälkeen alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden
rikosepäilyt ovat kasvaneet merkittävästi. Alaikäisten tekemät
rikokset kohdistuvat pääasiassa toisiin alaikäisiin ja tapahtuvat
usein kouluympäristössä. (Lähde: Keskusrikospoliisi 2022.)

Alaikäisten väkivalta on ratkaistavissa kohtaamalla nuori arvostavasti

Aseman Lasten tiimipäällikkö Heikki Turkka on tehnyt väkivallan vastaista työtä ja katusovittelua nuorten parissa yli 10 vuotta. Turkka on vakuuttunut, että väkivallan kierre on aina katkaistavissa – mutta siihen tarvitaan riittävät resurssit. Niitä lisätään nyt Yhteisvastuulla.

Heikki Turkka
”Olipa lapsi tai nuori sitten tekijän
tai uhrin roolissa, hän tarvitsee
konfliktista ja väkivallasta selviämiseen
aikuisen tukea”, painottaa Heikki Turkka
.

”Ei yksikään nuori lähtökohtaisesti ole paha, vaikka hänen tekonsa olisivatkin”, aloittaa Heikki Turkka, ja jatkaa:

”Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta tekojen taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään. Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Aikuisen tuella on mahdollisuus oppia jatkossa toimimaan paremmin.”

Lapsen ja nuoren tekemä väkivalta on aina oire jostakin. Lapsuus ja nuoruus kehitysvaiheina altistavat konflikteille, mutta väkivallan teot ja pitkittynyt kiusaaminen kertovat enemmän juurisyistä. Niitä voi löytyä esimerkiksi perhetaustasta, ympäristön käytösmalleista, sosiaalisen median epäterveestä käytöstä tai liian vähäisestä tuesta. Oireilun taustalla voi olla myös neurokirjon piirteitä, oppimisen vaikeuksia, kaltoinkohtelua – pahimmassa tapauksessa kaikkea tätä.

Koulukiusaaminen on väkivaltaa

Nuoruuden myllerryksessä persoonallisuus ja käyttäytyminen muokkaantuvat. Siihen kuuluvat myös kapina ja konfliktit. Kuitenkin, joskus konfliktit, syystä tai toisesta, voivat kasvaa vakaviksi. Erityisesti pitkittyessään ne myös saattavat raaistua kohti kiusaamista ja väkivaltaa, jolla voi olla vakavia seurauksia. Koulukiusaaminen – josta Aseman Lapset haluaa aina puhua kouluväkivaltana – on tästä yksi esimerkki.

Suuri osa kouluväkivaltatapauksista voidaan selvittää koulun ja kodin yhteistyöllä ilman ulkopuolisia toimijoita. Kun konflikti on vakava ja jatkuva, koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen voivat loppua. Juuri silloin solmutilanteen voi pelastaa avuksi kutsuttava puolueeton taho, esimerkiksi K-0-toimija, joka toimii yhdessä oppilaiden, huoltajien ja laajan ammattilaisverkoston kanssa.

Kohtaaminen Aseman Lapset jalkautuvassa työssä.

Aina on toivoa – Yhteisvastuu on yhteistyötä

Lasten ja nuorten väkivalta näkyy myös vapaa-ajalla, iltaisin, iltapäivisin ja öisin. Se voi kohdistua myös muihin kuin ikätovereihin. Esimerkiksi pahoinpitelyt tapahtuvat usein viikonloppuisin, yleisillä paikoilla ja alkoholin vaikutuksen alaisena. Tappeluja ja rähinöintejä on myös koulumatkoilla.

Katusovittelussa konfliktin alaikäiset osapuolet kohtaavat koulutetun kasvatusalan ammattilaisen johdolla turvallisessa tapaamisessa. Myös tätä toimintatapaa levitetään nyt yhteisvastuuvaroin eteenpäin eri paikkakunnille.

Sekä K-0 että katusovittelu ovat hyviä apuvälineitä. Turkan mukaan tärkeintä on kuitenkin puuttua tilanteisiin, kuunnella nuoria ja olla arjessa läsnä turvallisina aikuisina. Välittää. Rakastaakin.

”Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset, jotka tietävät mitä tekevät ja tekevät sen aikailematta, jotta konfliktit eivät paisu hallitsemattomiksi. Yhteisvastuu on yhteistyötä”, Turkka summaa.

Lahjoita nuorille lisää turvallisia aikuisia

Voit osallistua keräykseen MobilePaylla - voit lahjoittaa lähettämällä halutun lahjoitussumman numeroon 62485. MobilePaylla tehdyt lahjoitukset kerryttävät Rauman seurakunnan keräystulosta.

Voit osallistua myös tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa yhteisvastuu.fi/raumaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 301738.  Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Kiitos lahjoituksestasi!

Keräyslupa RA/2020/639 / Kirkkopalvelut.

Yhteisvastuun logoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Teksti: Teemu Hanhineva

14.3.2023 08.00