Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Konkarilähetit perheiden hyvinvoinnin vahvistajina Kambodžassa

Nimikkolähettinä maailmalla

Rauman seurakunnan lähetystyötä tehtiin viime kesäkuun puoliväliin asti myös Kambodžassa. Suomen Lähetysseura panostaa Kambodžassa erityisesti lasten ja nuorten sekä etnisten vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ruokaturvan vahvistamiseen.

Nimikkolähettimme Pia ja Tero Ruotsala toimivat LähetysseuranLinkki avautuu uudessa välilehdessä lähetteinä Kambodžassa perheneuvonnan koulutuksen ja musiikkityön parissa. He ovat toimineet lähetystyössä aiemmin mm. Jordaniassa ja Virossa. Pia on psykososiaalisen tuen, perheneuvonnan asiantuntija sekä nuorten naisjohtajien mentori, teologinen kouluttaja ja organisaatiokonsultti. Tero toimii kirkollisen työn asiantuntijana päätyönään kirkon musiikkikoulutus. Lähetysseuran paikallisia kumppaneita ovat Kambodžan luterilainen kirkko ja erilaiset kansalaisjärjestöt.

- Kambodžan kirkko hyötyi pitkästä työkokemuksestamme pienten vähemmistökirkkojen työssä. Tärkeintä oli kunnioittava vuorovaikutussuhde, kohtaaminen ihmisinä sekä yhteys sisarina ja veljinä, Pia kertoo.

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista. Levoton ja väkivaltainen menneisyys on hidastanut maan kehittymistä. 1970-luvun lopulla vallinnut hirmuhallinto jätti syvät jäljet perheisiin, kun lähestulkoon yksi sukupolvi murhattiin. Tuolloin katosi paljon tietotaitoa ja ammatillista osaamista. Mukana katosi tietotaito käsitellä tunteita, vaikeita kysymyksiä, lasten kasvatusta ja parisuhdetta. Tänä päivänä monet perheet ovat rikkinäisiä.

- Kambodžassa työskennellessä pitää aina huomioida maahan ja kansaan liittyvä epävakaus ja turvattomuus, joka vaikuttaa kaikkeen ja kaikessa. Vanhempi väestö muistaa hirmuhallinnon ja sisällissodan kokemuksia. Heissä elää pelko, että historia toistuu ja he saattavat kehottaa nuorempia pakkamaan tavaransa ja pakenemaan, Pia huokaisee.

Perheneuvontaa globaalisti

Pian tehtäviin kuului paikallisen työn lisäksi myös ohjaus Lähetysseuran psykososiaalisen työn hankkeissa globaalisti.

- Järjestimme kirkon perheneuvonnan eli CFC:n globaalin webinaarin viime tammikuussa ja iloksemme siihen osallistui 50 henkeä kymmenestä eri maasta, Pia iloitsee.

Globaalia perheneuvonnan webinaaria valmisteltiin yhdessä Kambodžan, Suomen, Viron, Nepalin ja Unkarin kirkkojen kanssa. Osallistujia oli myös muista maista. Ohjelmaan kuului viiden kirkon johtajien puheenvuorot ja mm. Arkkipiispa Tapio Luoma puhui perheneuvonnan monitahoisesta merkityksestä ja muistutti, että perheneuvonta on kirkon missiota. Kirkon perheneuvonnan kouluttaja Anne Anttonen piti esitelmän kirkon perheneuvojan identiteetistä. Webinaarissa perheneuvojat tutustuivat kollegoihin ja erilaisiin kulttuurisiin viitekehyksiin samassa työssä. Koulutusyhteistyöpyyntöjä on sadellut Virosta, Unkarista ja Nepalista. Työ globaalin verkostoitumisen parissa jatkuu.

Kesäkuussa valmistui 12 historian ensimmäistä kambodžalaista perheneuvojaa. Työkenttä on Kambodžassa hyvin erilainen suomalaiseen perheneuvojan työkenttään verraten. Pia pohti valmistuneiden perheneuvojien kanssa historian taakkaa ja trauman vaikutuksia ajatteluun. Todellisuutta, jossa on läsnä kollektiivinen turvattomuus eli tila, jossa ei voi ajatella, tuntea, puhua tai kuunnella, sillä se on vaarallista.

- Helpointa on vain toimia ja kopioida opettajaa. Omien sanojen löytäminen on vasta alullaan. Kahden vuoden aikana perheneuvojien oma ajattelu on alkanut yhdistää asioita ja oli upeaa lukea lopputöitä, joista heijastui luottamus, itsevarmuus, nöyryys ja syvä myötätunto ihmisyyttä kohtaan, Pia pohtii.

Kolmessa vuodessa kirkon perheneuvonnasta on tullut tärkeä osa Kambodžan kirkon rakennetta. Tällä hetkellä Lähetysseura ei ole budjetoinut tähän hankkeeseen rahoitusta eikä työntekijäresurssia, joten Kambodžan kirkko yrittää nyt löytää muita ratkaisuja työn jatkamiseen. Myös Lähetysseuran kanssa jatketaan neuvotteluja kirkon johtajien toimesta.

Rakenteita vahvistamassa

Ruotsalat saivat olla mukana yhteistyökirkon rakenteellisissa edistysaskelissa tiiviisti. Organisaatiotasolla vahvistettiin työntekijöiden oikeuksia ja tasa-arvoa laatimalla kaikille työntekijöille yhtenäinen työsopimuskäytäntö ja työnkuvia selkeytettiin.

Pia oli tiiviisti mukana myös Luterilaisen maailmanliitonLinkki avautuu uudessa välilehdessä (LML) jäsenhakemuksen lähettämisessä tammikuussa. Sitä edelsi kirkon perustusasiakirjan uusiminen ja Pia oli prosessin fasilitoijana mukana joka askeleella.

- Luterilaisen maailmanliiton delegaation vierailu oli yksi kevään kohokohtia, sillä vierailijoiden raportilla oli suuri painoarvo päätösprosessissa. Kambodžan luterilaisesta kirkosta tuli Luterilaisen maailmanliiton jäsen, Pia kertoo.

Vuoden 2023 alusta Kambodžan kirkkoon luotiin kirkon perheneuvonnan koordinaattorin työpaikka ja tehtävässä aloitti perheneuvoja Sinuon Ruos, joka on myös kirkon hallintojohtajan sijainen ja kirkolliskokouksen sihteeri.

Tero rakensi yhdessä paikallisten kanssa miehille kokoontumispaikaksi kahvilaa, jossa voisi myös pelata petanqueta. Idea kahvilasta syntyi Krousin seurakunnassa, jossa mietittiin tapoja, joilla saataisiin kylän miehiä toimintaan aktiivisemmin mukaan. Kahvilaa pääsivät rakentamaan myös Ruotsaloiden suomalaisvieraat, joiden avustuksella suunnitelmat alkoivat muotoutua ja nopeasti saatiin myös valmista.

- Hienointa rakennustyössä oli se, että kyläläiset tulivat mukaan talkoisiin. Kun miehet toivat tai hakivat lapsiaan kirkon koulusta, heillä ei ollut ollenkaan kiire takaisin töihin, vaan moni mielellään jäi hetkeksi rakentamaan kahvilaa, Tero kertoo.

Musiikki rohkaisee mukaan

Tero oli aktiivisesti yhteistyössä seurakuntien kanssa jumalanpalvelusmusiikin toteuttamisessa. Seurakuntien vastuunkantajien musiikkikoulutuksessa opeteltiin jumalanpalveluksiin valittuja lauluja ja virsiä.

- Vaikka soittotaito ja nuotinluku ovat aikaa vieviä asioita oppia ja pienin askelin etenimme, niin suurin ilo tuli siitä, että paikalliset halusivat opettaa oppimansa ystävälleen. Näin luonnollisesti tapahtui se, mikä oli koulutuksen perimmäinen ajatus: opettaa seurakuntien työntekijöitä soittotaitoisiksi, jotta he puolestaan opettavat oman seurakuntansa musiikista innostuneita rikastaen jumalanpalveluselämää, Tero iloitsee.

Tero myös sovitti nuotteja helpommin soitettaviksi versioiksi, joten yhä useammalla oli mahdollisuus innostua säestämään. Lisäksi hän tuotti opetusvideoita eri lauluille, jotta uusia kappaleita oli helpompi opetella. Koulutusten aikana myös uusittiin ja korjattiin seurakuntien soittimia.

Kouluttamisen ja teknisen tuen ohella Tero tuki nuorisotyön kehittämistä, kirkon musiikkivideotuotantoa ja osallistui seurakuntien järjestämiin mm. lapsi- ja nuorisotyön tapahtumiin. Viime keväänä Tero koulutti itselleen jatkajaa, kun he kiersivät Suy Rathan kanssa seurakunnissa. Rathan otti kopin Teron työstä musiikin ja tekniikan asiantuntijana.

- Vaikka paikalliset ihmiset ovat alusta asti olleet ystävällisiä ja hymyilevät paljon, niin todellisen luottamuksen ja arvostuksen saavuttamiseksi ei ole oikopolkua, vaan sen eteen pitää tehdä tosissaan töitä ajan kanssa. Musiikkikoulutus on toiminut hyvänä syynä tulla yhteen ja tutustua rauhassa toisiimme, iloitsee Tero.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Lähetysseuran linjauksen mukaan uudella ohjelmakaudella kumppanikirkon ei ole mahdollista saada enää samanmuotoista tukea kirkolliselle työlle, perheneuvonnalle tai musiikki- ja nuorisotyölle. Ruotsalat toivovat, että nopealla aikataululla luotaisiin uusi suunnitelma kirkon perheneuvonnan ja musiikkityön kehittämiselle. Näin ollen tulevaisuus on Ruotsaloille avoin.

- Kambodžalaisten kanssa eläessä olemme todenneet, että he ovat tehneet meistä parempia ihmisiä. Olemme olleet erityisen vaikuttuneita siitä, miten kauniin kunnioittavasti ja leikkisästi kontaktista iloiten ihmiset suhtautuvat toisiinsa. Miten kaikki kirkossa tehdään tiiminä, yhdessä ja kaikkia huomioiden. Ja miten ollaan myötätuntoisesti läsnä, ihminen ihmiselle, Pia kertoo.

Ruotsalat nostavat myös esille raumalaiset, joita ilman työ ei olisi mahdollista. Kambodžan kirkon johto on pyytänyt välittämään kiitokset ja toivottaa Jumalan siunausta Rauman seurakunnalle.

- Kaikkien muutosten ja isojen prosessien keskellä on helpottavaa luottaa elämänsä Korkeampaan käteen. Tulossa on varmasti jotain hyvää, Pia toteaa.

Ruotsaloiden kuulumisia voit seurata myös Facebookissa: Ruotsalat toivon tiellä.

Tue nimikkolähettiemme Pia ja Tero Ruotsalan työtä

Käytä alla olevia tilitietoja tukiessasi nimikkolähettejämme:

  • Saaja: Rauman seurakunta, Lähetysrengas
  • Saajan tilinumero: Nordea FI80 1128 3000 3099 54
  • Viitenumero: 8316

8.11.2023 10.13