Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Monnan krematorion uusi suodatinjärjestelmä on valmistumassa

Rauman seurakunnan krematorioon Monnassa ollaan parhaillaan tekemässä uutta savukaasujen suodatinjärjestelmää. Suodatinjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 alussa.

Havainnekuva kappelirakennuksesta.

Havainnekuva Monnan krematorion (etualalla) ja kappelista kokonaisuudesta savukaasujen suodatusjärjestelmän valmistumisen jälkeen.

 

Monnan krematorion suodatinlaitteet toteutetaan, jotta savukaasut saadaan puhdistettua. Savukaasujen suodatuksella on tarkoituksena erityisesti poistaa elohopea, jota tulee tuhkauksen yhteydessä vainajien hammaspaikoista.

Uusi suodatinjärjestelmä poistaa savukaasuista elohopeajäämien lisäksi ja muita epäpuhtauksia. Palokaasut puhdistetaan jäähdyttämällä ja suodattamalla kaasut. Suodatinlaitteen puhdistusjäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle asianmukaista käsittelyä varten. Vastaavanlainen savukaasujen suodatustekniikka on käytössä muun muassa Helsingin Hietaniemen krematoriossa. Uuden suodatinjärjestelmän hiukkastenerotuskyky on Helcom-suositusten 29/1 mukainen.

Monnan krematoriossa tuhkataan vainajia pääosin Rauman ja naapuriseurakuntien alueelta. Krematoriossa tehdään vuosittain noin 1500-2000 tuhkausta. Krematoriota käytetään pääsääntöisesti arkipäivinä aamuseitsemästä neljään iltapäivällä. Krematoriossa työskentelee 3-4 ammattilaista.

Tuhkaus tapahtuu krematorion uunissa. Uunin polttoaineena on kevyt polttoöljy. Tuhkauksesta syntyvä tuhka seulotaan ja siitä erotellaan metalliosat kuten ruumisarkun ruuvit ja helat. Tuhka haudataan uurnassa pääasiassa hautausmaalle tai muuhun lain sallimaan paikkaan.

Krematorion suodatinjärjestelmän toteutuksen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Kuluvan talven aikana Monnan hautausmaalla uusitaan myös kappelin kylmiölaitteet.Monnan krematorio sijaitsee Monnan hautausmaalla. Krematorion savupiipun korkeus on 10 metriä. Kuvassa etualalla krematorion suodatinjärjestelmän rakennustyömaata.

Krematoriossa työskennellään pääasiassa arkisin. Krematorio on käytössä myös suodatinjärjestelmän rakentamisen ajan.Uuden suodatinjärjestelmän rakennustyöt ovat meneillään. Kuvassa näkyvät suodatinjärjestelmän savukanavat.

 

 

Juttuun on käytetty lähteenä Turkoosi 11 Oy:n laatimaa liitettä (yleisölle tarkoitettu tiedote) ympäristölupahakemukseen.

Havainnekuvat: ARKdot Oy

10.11.2023 14.47