Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Nuoret mukaan vaikuttamaan seurakunnan päätöksentekoon: nuorten vaikuttajaryhmä aloitti työnsä Raumalla.

Logo, jossa teksti seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä. Kuvake sydämestä, ankkurista ja rististä.

Nämä nuoret ovat uranuurtajia, Rauman seurakunnan ensimmäisen nuorten vaikuttajaryhmän jäseniä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Justus Halminen, Oliver Ahonen, Sofia Martens, Olli Kurki, Viveka Kataja ja Martta Uusitorppa. Kuvasta puuttuu Wilhelmiina Punovuori.

Uuden nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuoret ovat olleet mukana jo seurakunnan strategiasuunnittelun käynnistyksessä tulevaisuusseminaarissa sekä ympäristödiplomityön aloituksessa.

Nuoret vaikuttajat olivat mukana tiistaina 13. helmikuuta järjestetyssä kirkkovaltuuston tulevaisuusseminaarissa, jossa aiheena oli seurakunnan uuden strategian suunnittelu.

Rauman seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa voi seurata vaikuttajaryhmän Instagram-tilillä @raumansrkvaikuttajaryhmäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Nuorten vaikuttajaryhmällä on oma tunnus, jossa näkyvät uskon, toivon ja rakkauden symbolit risti, ankkuri ja sydän.

 

Faktat: Nuorten vaikuttajaryhmä seurakunnassa

Kirkkoneuvosto valitsee nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan. Nuorten vaikuttajaryhmä vuodelle 2024 valittiin kirkkoneuvostossa joulukuussa 2023.

Ensimmäisellä kerralla ryhmän jäsenet valittiin kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta. Kun vaikuttajaryhmän on aloittanut toimintansa, se järjestää vuosittain syksyisin avoimen kokouksen, jonka yhteydessä laaditaan esitys ryhmän jäsenistä seuraavalle vuodelle.

Rauman seurakunnan hallintosäännön mukaan seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmään kuuluu 6–12 jäsentä. Hallintosäännön mukaan nuorten vaikuttajaryhmä toteuttaa kirkkojärjestyksen 10 luvun 5 § mukaista tehtäväänsä muun muassa:

  1. edistämällä seurakunnan alueen nuorten hengellistä elämää, nuorten keskuudessa tapahtuvaa seurakunnan toimintaa sekä tekemällä niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
  2. osallistumalla seurakunnan strategian valmistelu-, seuranta- ja päivittämisprosesseihin
  3. osallistumalla tarvittaessa kasvatuksen työalan toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnan valmisteluun;
  4. hoitamalla muut kirkkoneuvoston sille asettamat tehtävät.

Kirkkojärjestyksen mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.

23.2.2024 13.40