Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 27.3.2024: rekrytointeja ja tilinpäätös 2023 käsittelyssä

Ilmakuva kirkosta, taustalla rakennuksia

Uusia henkilöitä ja työtehtäviä seurakunnassa

Kirkkoneuvosto päätti useasta rekrytoinnista.

Kirkkoneuvosto valitsi perheneuvojan virkaan sosionomi ylempi (AMK) Tuija Eskelisen. Peruskoulutuksensa lisäksi Eskelisellä on erityistason psykoterapeutin koulutus ja pätevyys sekä runsaasti terapeuttiseen työskentelyyn liittyvää monipuolista lisäkoulutusta. Eskelisellä on pitkä kokemus ja laajaa osaamista terapeuttisesta työskentelystä. Virka täytetään 1.5.2024 alkaen tai erillisen sopimuksen mukaan. Virkaa haki yhteensä 17 hakijaa, joista viisi haastateltiin ja kolme kutsuttiin Arena Nova Oy:n toteuttamaan henkilöarviointitutkimukseen. Yksi haastatelluista oli suorittanut jo aiemmin henkilöarviointitutkimuksen.

Eskelisen monipuolinen työkokemus antaa hänelle myös parhaat edellytykset monipuoliseen perheneuvontatyöhön nyt avoinna olevassa virassa. Haastattelussa Eskelinen nosti esille parhaita valmiuksia perheneuvontatyön pitkäjänteiseen kehittämiseen, perheneuvonnan verkostoyhteistyön rakentamiseen SOTE-uudistuksen myötä muuttuneessa toimintaympäristössä. Eskelisen kokemukset erilaisista hanketehtävistä ovat antaneet hänelle myös erinomaiset edellytykset virantäyttöprosessissa arvostettavaksi mainittuun viestinnälliseen työotteeseen. Eskelisellä on myös hyvä kirkon työn ja seurakuntaelämän tuntemus, hän on aiemmin työskennellyt mm. diakonian virassa Porissa.

Kirkkoneuvosto valitsee diakonian virkaan Selina Koskelan. Koskela työskentelee tällä hetkellä Kokemäen seurakunnassa. Virka täytetään 1.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Koskelalla on laaja ja monipuolinen työkokemus diakonian alalta. Koskelalla on työkokemusta niin pienen seurakunnan diakoniatyön moninaisuudesta kuin suuren seurakunnan tiimivetoisesta työotteesta. Viime vuosina Koskelan työ on painottunut erityisesti päihde- ja mielenterveystyöhön.

Lastenohjaajan työhön palkataan Jenni Saario 1.6.2024 alkaen. Saario on työskennellyt Rauman seurakunnan kasvatuksen kentällä useissa erilaisissa määräaikaisissa tehtävissä vuodesta 2020 alkaen ja osoittanut vahvaa ja monipuolista ammatillista osaamista varhaiskasvatuksen tehtäväkentällä.

Kirkkoneuvosto nimesi Jori Luukon määräaikaiseksi vt. nuorisotyönohjaajaksi ajalle 1.6.–31.12.2024. Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö-opiskelija Jori Luukko hoitaa seurakunnassa tällä hetkellä nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta 31.5.2024 saakka.

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi ruokapalveluvastaavan työsuhteen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 hyväksyttiin

Kirkkoneuvostossa käsiteltiin myös vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kirkkoneuvosto hyväksyi Rauman seurakunnan vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää niitä kirkkovaltuuston vahvistettaviksi.

Vuoden 2023 tilikauden tulos muodostui 980 000 euroa ylijäämäiseksi. Tähän suurin syy oli kirkollisverotulon ylittyminen 600 000 eurolla. Lisäksi henkilöstökuluja jäi säästöön ja rahoitustuotot ylittyivät. Henkilöstökuluja jäi säästöön, koska kiinteistötoimessa henkilöstön määrä oli ennakkoon arvioitua vähäisempi. Lisäksi erityisesti seurakuntatyön työalalla oli virka- ja työvapaita, joita ei oltu huomioitu talousarviossa. Kaikkia näitä vapaita tehtäviä ei täytetty, vaan tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin.  Kustannustason noususta huolimatta myös palvelujen ostoissa ja tarvikehankinnoissa jäi määrärahoja säästöön.

Rauman seurakunnan käyttötalouden toteutuneet toimintatuotot (ulkoiset) olivat 1,27 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna tuotot ylittyivät reilulla 300 000 eurolla pääosin hautaustoimen maksutuottojen ja Kiinteistö Oy Paranvahan myyntivoiton takia. Käyttötalouden toimintakulut (ulkoiset) olivat 7,57 miljoonaa euroa ja jäivät 330 000 euroa alle talousarvion. Käyttötalouden toimintakate (nettokulu) oli 6,30 miljoonaa euroa ja jäi 630 000 alle talousarvion.

Kirkollisverotuloja kertyi 7,65 miljoonaa euroa, joka on 595 000 euroa yli arvioidun. Valtionrahoitustulo oli 790 000 euroa, joka oli hieman arvioitua enemmän. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 361 000 ja arvio ylittyi 165 000 euron verran. Käyttöomaisuuden poistot olivat 751 000 euroa ja ylittyivät 159 000 euroa.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen:

  • toimintatuotot (ulkoiset) olivat 1.268.162,76 euroa,
  • toimintakulut (ulkoiset) 7.569.007,32 euroa,
  • toimintakate 6.300.844,56 euroa,
  • vuosikate 1.713.205,53 euroa ylijäämäinen,
  • suunnitelman mukaiset poistot 750.983,16 euroa,
  • tilikauden tulos 980.357,76 euroa ylijäämäinen,
  • investointiosan kulut ovat 3.186.471,91 ja
  • rahoituslaskelma 597.698,51 euroa ylijäämäinen ja
  • taseen loppusumma 34.989.141,69 euroa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi hautainhoitorahaston vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätös esitetään kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Vuoden 2023 toimintatuotot olivat 474.293,16 euroa, toimintakulut 447.368,10 euroa, rahoitustuotot ja kulut nettotuotto 20.142,75 euroa sekä tilikauden tulos 47.067,81 euroa ylijäämäinen. Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 1 598 395,09 euroa.

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla kokousta seuraavalla viikolla.

27.3.2024 23.03