Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Lapset ja nuoret auttamisen keskiössä

Rauman seurakunta on allekirjoittanut uuden palvelusopimuksen Suomen LähetysseuranLinkki avautuu uudessa välilehdessä kanssa. Sopimus pitää sisällään tuttuja kohteita ja lähettejä, mutta myös paljon uutta.

Poikia ja jalkapallo

Tansania

Rauman seurakunta sai Lähetysseuran palvelusopimuksen päivittämisen myötä kaksi uutta lähettiä. Teressa ja Janne Juhaninmäki työskentelevät Tansaniassa Afrikan aluejohtajan ja itäisen Afrikan hankehallinnon koordinaattorin tehtävissä.

Teressa vastaa koko Afrikan alueen kumppaniyhteistyön kokonaisuudesta sekä työn seuraamisesta ja johtamisesta.

-YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi vaaditaan pelkkien tukitoimien sijaan vastavuoroisuutta. Samalla meillä on mahdollisuus oppia uutta etelän kumppaneilta. Ajattelen, että kirkot ja lähetysjärjestöt voivat toimia edelläkävijöinä tämänkaltaisessa vastavuoroisessa dialogissa, Teressa Juhaninmäki summaa.

Kuvia Tansanian lähetystyön nimikkokohteista.

Janne puolestaan vastaa evankeliumin viemisestä uusille alueille Viktorianjärven saarille ja kirkon nuorisotyön tukemisesta. Lisäksi Janne vahvistaa hankkeessa erityisesti naisten, nuorten ja syrjittyjen ryhmien osallistumista seurakuntien toimintaan. Victorianjärven saarilla on erittäin heikko ihmisoikeustilanne. Järvialueita leimaa yleinen turvattomuus ja ihmisten heikko terveydentila. Saarille on rakennettu kolme kirkkoa, jotta ihmisillä on mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen. Kummityö tukee vähävaraisten ja vaikeista sosiaalisista oloista tulevien lasten koulunkäyntiä. Paikallisia seurakuntia kannustetaan kehittämään lastensuojelua yhteisöissään.

-Koulutus luo mahdollisuuksia, ja muuttaa monen syrjäytymisvaarassa olevan lapsen ja nuoren tulevaisuuden. Työtä on kuitenkin kehitettävä jatkuvasti siihen suuntaan, mikä todella auttaa nuoria. Joskus pelkkä koulunkäynti ei riitä avaamaan ovia itsenäiseen elämään, vaan ongelmat voivat olla syvemmällä yhteiskunnassa. Yrittäjyys, työnsaannin tukeminen, ohjaus tai vaikkapa verkostoituminen oikeiden tahojen kanssa voivat olla merkittävä lisä opintojen tukemisen ohessa, Janne Juhaninmäki listaa.

Tansaniassa jatkuu myös ilmastotyö, jossa tuetaan 460 pienviljelijää kolmessa Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnassa. Alueilla koulutetaan kumppanijärjestöjä esimerkiksi puuta säästävistä liesistä, aurinkoenergiasta ja kestävistä maanviljelymenetelmistä. Lisäksi alueella kampanjoidaan ilmastoasioiden tietoisuuden lisäämiseksi eri kylissä. Puiden istutus metsäkatoalueella kuuluu Morogorossa oleellisena osana hankkeen ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Vuosittain metsitetään kaksi hehtaaria maata.

Lähi-Itä

Elina Mikkola siirtyy Hongkongista Lähi-Itään Israeliin elokuun puolivälin jälkeen. Hänen vastuulleen siirtyy hankehallinnolliset tehtävät Israelissa, Palestiinassa, Pakistanissa ja Omanissa. Työ painottuu ensisijaisesti rauhanrakennukseen.

-Siirtyminen Kiinan alueelta uudelle alueelle on minulle positiivinen muutos. Työssämme Israelissa ja Palestiinassa painottuu rauhanrakennus ja sellainen työ kiinnostaa minua erityisesti. Ajattelen, että konfliktin lisäksi uskonto on siellä hyvin läsnä jokapäiväisessä elämässä. Raamatusta tutuissa paikoissa ja ympäristössä on kenties helpompi muistaa ja muistuttaa, että haluamme elää toisiamme kunnioittaen ja heikompaa tukien, ilman väkivaltaa, Elina Mikkola pohtii.

Kuvia Lähi-Idän lähetystyön nimikkokohteista.

Lähetysseura vahvistaa Israelissa rauhan ja sovinnon edellytyksiä. Felm-keskus rakentaa nuoren sukupolven tietä rauhaan tarjoamalla Jerusalemissa turvallisen kohtaamispaikan erilaisista taustoista tuleville ihmisille. Lisäksi järjestetään opettajille ja opettajaopiskelijoille koulutusta, jossa he saavat käytännön työkaluja konflikteihin liittyvien keskustelujen käymiseen luokkahuoneessa. Omanin pääkaupungissa Muscatissa Lähetysseura tukee Al Amana -keskusta, joka on keskittynyt uskontojen väliseen vuoropuheluun ja rauhan rakentamiseen. Pakistanissa vähennetään uskonnollista radikalismia ja vahvistetaan yhteisöjä rauhan rakentamiseksi. Palestiinassa nuorille tarjotaan koulutuksia väkivallattomista vaikuttamismahdollisuuksista.

Kambodza

Kambodza on yksi maailman köyhimmistä maista. Levoton ja väkivaltainen menneisyys on hidastanut maan kehittymistä. Työ Kambodzassa jatkuu teologisen koulutuksen järjestämisellä ja stipendien muodossa. Erityisesti vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten koulunkäyntiä tuetaan yhteistyössä Kambodzan luterilaisen kirkon kanssa.

Kuvia Kambodzan lähetystyön nimikkokohteesta.

Venezuela

Työ jatkuu myös Venezuelassa Casa Hogarin poikakodin ja Casa de la Amistad -esikoulun hyväksi. Lapsille tarjotaan vapaa-ajan toimintaa ja koulutarvikkeita, mm. koulupukuja ja oppimateriaaleja. Lasten terveydenhuollon ja psykososiaalisen tuen tarjoamista jatketaan kuten ennenkin ja neljä nuorta saa stipendin yliopisto-opintoihin. Lisäksi Venezuelan kirkon lastensuojelukäytäntöjä kehitetään.

Kuvia Venezuelan lähetystyön nimikkokohteesta.

Tue lähetystyötä

Voit tukea Rauman seurakunnan tukemia Suomen lähetysseuran kohteita ja työtä taloudellisesti. Katso ohjeet: Tue lähetystyötä - Rauman seurakunta.

Suomen Lähetysseuran lisäksi Rauman seurakunta tukee lähetystyötä myös monen muun lähetysjärjestön kautta. Tutustu muihin alueisiin ja kohteisiin.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

10.5.2024 09.34