Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Rauman seurakunnalle Satakunnan kulttuuriympäristöteko 2024 -palkinto

Satakunnan kultturiympäristötyöryhmä on myöntänyt Rauman seurakunnalle tunnustuksen alunperin vuonna 1965 valmistuneen virastotalon korjauksesta.

Rakennus, jonka edustalla on ihmisiä.

Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä tutustui remontoituu virastotaloon kiinteistöpäällikkö Eino Korsin johdolla.

Palkintoperusteissa kerrotaan:

"Rauman seurakunta on tehnyt mittavan kulttuuriympäristöteon korjatessaan alun perin vuonna 1965 valmistuneen arkkitehti Eero O. Karin suunnitteleman Rauman seurakunnan virastotalon. Seurakunta on näyttänyt hyvää esimerkkiä modernin rakennuskannan onnistuneesta vaalimisesta. Aikakautensa tyylipiirteet säilyttänyt rakennus sijaitsee Vanhan Rauman maailmanperintöalueen pohjoispuolella kirkon tuntumassa. Aikanaan ympäristöstään poikennut virastotalo on sittemmin vakiinnuttanut paikkansa osana kaupunkikuvaa."

- Olemme iloisia ja otettuja tästä tunnustuksesta, kertoo Rauman seurakunnan kiinteistöpäällikkö Eino Korsi.

Seurakunnan virastotaloon tehtiin mittava saneeraus vuosina 2020-2022.

Neljä ihmistä
Seurakunnan kiinteistöpäällikkö Eino Korsi (ensimmäinen oikealla) ja kirkkoherra Valtteri Virta (toinen oikealla) vastaanottivat kulttuuriympäristötekopalkinnon Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän edustajilta Olli Joukiolta- (vasemmalla) ja Kirsti Virkiltä (toinen vasemmalta).

Nyt seitsemättä kertaa jaettavan Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.   

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten ohella Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Turun yliopisto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset ja muutamat alueen kunnat. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.   

Lähde: ELY-keskuksen tiedote (linkki tiedotteeseen).

17.5.2024 08.37