Uutiset

Uutislistaukseen

Työkaluja

Parisuhteen syyshuollossa tutustuttiin perustyökaluihin ristiriitojen ratkaisemisessa. Katso videot!

8.11.2018 12.00

Mitä yleensä silloin tehdään, kun ollaan eri mieltä? Mitä pitäisi tehdä? Mitä kannattaisi tehdä niin, että pitemmän päällekin hyvä olo suhteessa säilyy? Tutustu aiheeseen ja katso havainnollistavat videot erilaisista rakentavista ja vähemmän rakentavista tavoista ratkaista ristiriitoja.

Mitä yleensä silloin tehdään, kun ollaan eri mieltä? Mitä pitäisi tehdä? Mitä kannattaisi tehdä niin, että pitemmän päällekin hyvä olo suhteessa säilyy? Tutustu aiheeseen ja katso havainnollistavat videot erilaisista rakentavista ja vähemmän rakentavista tavoista ratkaista ristiriitoja.

Parisuhteen kiperiä kysymyksiä kokoontui pohtimaan parikymmentä ihmistä Kuapplan taloon viimeisellä syyshuoltoluennolla. Luennon jälkeen vaihdettiin iltapalaa syödessä vielä hyvä tovi ajatuksia aiheesta. 

Ristiriita tarkoittaa näkemyseroa, erimielisyyttä pienissä tai suurissa, pinnallisissa tai syvällisissä asioissa, tärkeisiin elämänarvoihin tai arkisiin toimintatapoihin liittyvissä asioissa.

Persoonien, luonteiden, energioiden ja toimintatapojen erilaisuus voi alussa tuntua vetovoimaiselta, ja olla myöhemminkin suhdetta rikastuttavaa. Samalla erilaisuus haastaa ja tuottaa aineksia ristiriitojen syntymiselle.

Ihmisillä on erilaisia aiemmissa ihmissuhteissa opittuja tapoja tai suorastaan selkäytimestä nousevia, ehkä varhain lapsuudessa omaksuttuja malleja käsitellä erimielisyyksiä. Rakentavat tavat vahvistavat suhdetta ja luovat toivoa tuleviinkin ristiriitatilanteisiin. Ei-rakentavat tavat satuttavat puolisoita ja vievät heitä etäälle toisistaan.

Ristiriidan käsittelyn välttäminen onnistuu ehkä jonkin aikaa, mutta ajan kanssa ongelmat yleensä kasaantuvat ja jossain kohtaa räjähtävät esille. Katso video!

Taivuttelu on yritystä saada toinen ajattelemaan niin kuin minä ajattelen. Sen pehmeitä muotoja voi olla houkuttelu, maanittelu ja vetoaminen, suorasukaisempia vaatiminen, manipulointi ja taistelu. Tärkeämpää, kuin yhteinen hyvä tässä tavassa on aina se, mitä minä tahdon. Toistuva periksi antaminen tuottaa pettymystä ja kokemusta epäreiluudesta ja jatkuva avoin taistelu uuvuttaa. Katso video!

Kelluttaminen tarkoittaa asian käsittelyä vain pintapuolisesti tai sitä, että puheet eivät johda toimintaan. Saman asian pulpahtaminen uudelleen ja uudelleen esiin turhauttaa. Katso video!

Kompromissi voi olla riittävä ratkaisu, jos asiat, joista kumpikin sovun syntymiseksi luopuu, eivät ole kummallekaan kovin tärkeitä. Katso video!

Yhteistyö tarkoittaa kummankin ajatusten ja toiveiden kuulemista ja vakavasti ottamista. Ymmärryksen kasvaessa etsitään yhdessä sellaista ratkaisua, jossa kummallekin jää hyvä fiilis ja kokemus, että näin kumpikin voittaa. Parhaimmillaan voi löytyä uusia, luovia ratkaisuja ristiriitoihin. Katso video!

4 hyvää perustyökalua ristiriitojen käsittelyyn

Neljä perustyökalua yhteistyötä vahvistavaan ristiriitojen käsittelyyn ovat hiomapaperi, suurennuslasi, mitta ja vatupassi.

Hiomapaperin käyttö alkaa siitä, että kysyn puolisolta, mikä minun ristiriidan käsittelytavoistani on sinulle kaikkein hankalin. Kun tulen tietoiseksi siitä, mikä käytöksessäni vahingoittaa suhdetta, alan tehdä töitä, hioa pois huonoa tapaa. Huonon tavan tilalle täytyy opetella uusi, parempi tapa. Poisoppimisessa ja uuden tavan opettelussa tarvitaan tahtoa. Katso video!

Suurennuslasi auttaa määrittelemään ristiriidan aiheen. Yhteinen käsitys siitä, mistä nyt riidellään helpottaa asian ratkaisemista. Tärkeää on, että tyydytään käsittelemään yhtä asiaa kerrallaan, eikä yritetä korjata koko suhdetta samassa keskustelussa. Katso video!

Mitan avulla hahmotetaan tosiasiat, vältetään tulkintoja, yleistyksiä ja liioitteluja. Katso video!

Vatupassia, reiluustyökalua tarvitaan siihen, että muistetaan huolehtia yhdessä tasapainosta: muistetaan, että molemmat puolisot kokemuksineen ovat yhtä tärkeitä. Katso video!

Parisuhteen huoltopäivään la 20.10. osallistui kymmenkunta pariskuntaa. Tietoiskujen jälkeen tehtiin töitä; harjoiteltiin oman parin kanssa puhumista ja kuuntelemista, tunteiden tunnistamista ja niistä kertomista sekä ristiriitojen ratkaisemista toista kuunnellen ja yhteistä hyvää etsien. Osallistujapalautteen mukaan päivä oli antoisa.   

Teksti: Hanna Rienoja
Videot: Arja Seppänen ja Hanna Rienoja

Hanna Rienoja ja Arja Seppänen ovat perheneuvojia ja työskentelevät Rauman perheasioin neuvottelukeskuksessa. Lue lisätietoja täältä.