Rauman seurakunnan uutiset

Uutislistaukseen

Seurakunnan kerhot maksuttomiksi syksystä 2022 alkaen

Rauman kirkkoneuvosto päätti, että syksystä 2022 alkaen seurakunnan varhaiskasvatuksen päiväkerhot ja perhekerhot ovat maksuttomia. ”Ilahduttava päätös tuesta lapsiperheille.”

Lapsia makaamassa ringissä ylhäältäpäin kuvattuna

Rauman seurakunnan seurakuntaneuvoston tekemä päätös päivä- ja perhekerhojen muuttumisesta ensi syksynä maksuttomiksi ilahduttaa varhaiskasvatuksen ohjaajaa Tiina Kaukosta.

–On hienoa, että ehdotuksemme kerhojen maksuttomuudesta kuultiin ja siihen haluttiin tarttua. Se kertoo seurakunnan luottamushenkilöiden positiivisesta asenteesta lapsiperheitä kohtaan ja halusta tarjota lapsiperheille tukea. 

Seurakunnan kerhoista maksuttomiksi muuttuvat syksystä 2022 alkaen päiväkerhot ja perhekerhot. Päätöksen taustalla on sekä Rauman kaupungin päätös tarjota varhaiskasvatus- ja perheryhmätoimintaa ilmaiseksi sekä ikäluokkien pieneneminen, jonka johdosta seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminta painottuu perhetoimintaan.  

–Vaikka lasten määrä vähenee, oman kristillisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarve ei kuitenkaan poistu, vaan pyrimme vastaamaan muutokseen toiminnan painopisteitä muuttamalla, kertoo Kaukonen.

Seurakunnan päiväkerhot tarjoavat 2-5 -vuotiaille varteenotettavan vaihtoehdon tai lisän viikkotoimintaan, päivähoidon tai varhaiskasvatuskerhon sijaan tai rinnalle. Kerhot sisältävät ulkoilua, musiikkia, kädentöitä, liikuntaa, retkiä ja leikkiä. Kirkkovuoteen ja sen sisältöihin tutustutaan lapsentasoisesti, leikkien, tutkien ja ihmetellen. Noudatamme varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä myös seurakunnan kerhotoiminnassa.

Perhekerhot on suunnattu ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille jaksamisen tueksi ja vertaisryhmäksi. Perheryhmissä sisältöön voi itse vaikuttaa, mutta niissäkin musisoidaan, askarrellaan, ulkoillaan ja retkeillään yhdessä, lapset ja aikuiset. Perhekerhossa on myös mahdollisuus pysähtyä keskustelemaan kasvatukseen tai hengellisiin asioihin liittyvistä kysymyksistä.

–Pyrimme siihen, että kaikki halukkaat saisivat ilmaisen kerhopaikan päiväkerhosta tai perhekerhosta, kertoo Tiina.

Seurakunnan muskarit ja värikylvyt ovat edelleen maksullisia. Muskarimaksu on 25 euroa/kausi. Värikylpyryhmämaksu vaihtelee riippuen kokoontumiskertojen määrästä.

Kerhoihin voi tutustua ja niille voi ilmoittautua seurakunnan verkkosivujen kautta: https://www.raumanseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

Tiina Kaukonen muistuttaa myös toisesta kirkkoneuvoston perheystävällisestä päätöksestä: Seurakunnan juhlatiloja voi varata kastejuhliin sunnuntaisin maksutta.

2.5.2022 09.05